04.03. Elektrolītu disociētspēja (2.)

10. klase

Ja elektrolīts ir stiprs, raksti 1, ja vidēji stiprs – 2, ja vielu uzskata par praktiski nedisociējošu, raksti 3, bet, ja viela ir neelektrolīts, raksti 4! Ja, piemēram, viela pēc 1. disociācijas pakāpes ir stiprs elektrolīts, pēc 2. disociācijas pakāpes – vidēji stiprs, bet pēc 3. disociācijas pakāpes – vājš elektrolīts, raksti 123.

1.
NH4Cl
2.
CH4
3.
MgCO3
4.
(NH4)2SO4
5.
K3[Al(OH)6]
6.
H2O
7.
CaCO3
8.
N2
9.
K2SiO3
10.
Fe(OH)3
11.
FeO
12.
C3H8
13.
CaSO3
14.
BaCO3
15.
I2
16.
PbS
17.
(ZnOH)2CO3
18.
Na2S
19.
O2
20.
Na2SiO3
21.
Fe(NO3)2
22.
FeI2
23.
NiS
24.
Fe(OH)2
25.
CaO
26.
KClO3
27.
Na3[Cr(OH)6]
28.
Au
29.
Cs2SiO3
30.
KMnO4
31.
CO2
32.
Ag2SO3
33.
(CH3COO)2Pb
34.
Mg
35.
Mg(HCO3)2
36.
Fe3(PO4)2
37.
HBrO
38.
Ca(OH)2
39.
PbBr2
40.
K2Cr2O7