04.03. Elektrolītu disociētspēja (2.)

10. klase

Ja elektrolīts ir stiprs, raksti 1, ja vidēji stiprs – 2, ja vielu uzskata par praktiski nedisociējošu, raksti 3, bet, ja viela ir neelektrolīts, raksti 4! Ja, piemēram, viela pēc 1. disociācijas pakāpes ir stiprs elektrolīts, pēc 2. disociācijas pakāpes – vidēji stiprs, bet pēc 3. disociācijas pakāpes – vājš elektrolīts, raksti 123.

1.
PbCl2
2.
H2SO3
3.
HBr
4.
HClO4
5.
KClO3
6.
PCl5
7.
Ca(NO3)2
8.
Cu
9.
Fe(OH)2
10.
AgCl
11.
CaO
12.
SiH4
13.
PbI2
14.
(ZnOH)2CO3
15.
HClO
16.
MnS
17.
HClO3
18.
C17H35COONa
19.
PbSO4
20.
Cs2SiO3
21.
Ni(NO3)2
22.
CH3COOAg
23.
Cr(OH)3
24.
Ag2S
25.
NaCl
26.
FeO
27.
C17H35COOK
28.
MgO
29.
RbOH
30.
Al(OH)3
31.
AlPO4
32.
CO2
33.
Pb(OH)2
34.
Zn(OH)2
35.
K2CrO4
36.
K3[Fe(CN)6]
37.
CaSO3
38.
C2H5OH
39.
BaCl2
40.
(PbOH)2CO3