04.03. Elektrolītu disociētspēja (2.)

10. klase

Ja elektrolīts ir stiprs, raksti 1, ja vidēji stiprs – 2, ja vielu uzskata par praktiski nedisociējošu, raksti 3, bet, ja viela ir neelektrolīts, raksti 4! Ja, piemēram, viela pēc 1. disociācijas pakāpes ir stiprs elektrolīts, pēc 2. disociācijas pakāpes – vidēji stiprs, bet pēc 3. disociācijas pakāpes – vājš elektrolīts, raksti 123.

1.
BaCrO4
2.
Rb3AsO4
3.
K2MnO4
4.
Ca(OH)2
5.
Ca(NO3)2
6.
C17H35COOK
7.
Cs2SiO3
8.
Cu
9.
NaBr
10.
K2Cr2O7
11.
SO3
12.
BaCl2
13.
Pb3(PO4)2
14.
H2SeO4
15.
(NH4)2CO3
16.
Zn
17.
CH3COOAg
18.
FePO4
19.
KClO3
20.
Fe2O3
21.
H2SO4
22.
HClO4
23.
Ba3(PO4)2
24.
H2SiO3
25.
Na2CO3
26.
BaCO3
27.
H2SO3
28.
AgI
29.
Ag2SO3
30.
NaNO3
31.
CO
32.
K3[Cr(OH)6]
33.
D2O
34.
Cu(OH)2
35.
K3[Al(OH)6]
36.
I2
37.
Mn(OH)2
38.
Al
39.
Ca3(PO4)2
40.
CH3COOH