11.03. Sāļu vispārīgās ķīmiskās īpašības (2.)

10. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo sāļu ķīmiskās īpašības!

1.
____FeSO4 + ____K2S →
2.
____ZnSO4 + ____K2S →
3.
____MgCO3 →
4.
____CH3COOH + ____K2CO3 →
5.
____Fe(NO3)3 + ____K3PO4 →
6.
____Sn(NO3)2 + ____Na2S →
7.
____Mg + ____CuSO4 →
8.
____(NH4)3PO4 + ____KOH →
9.
____Al(NO3)3 + ____K2S + ____H2O →
10.
____NaOH + ____Fe2(SO4)3 →
11.
____Pb(NO3)2 + ____Na2S →
12.
____BaCl2 + ____K2SO4 →
13.
____Fe(NO3)2 + ____K3PO4 →
14.
____Mn(NO3)2 + ____K2S →
15.
____HBr + ____FeS →
16.
____AgNO3 + ____K2S →
17.
____NH4NO3 + ____KOH →
18.
____(NH4)2CO3 + ____NaOH →
19.
____Fe(NO3)3 + ____K4[Fe(CN)6] →
20.
____Mg(NO3)2 + ____Na2CO3 →
21.
(Šķīduma elektrolīze) ____BaBr2 + ____H2O →
22.
(Šķīduma elektrolīze) ____NaBr + ____H2O →
23.
____Al + ____Cu(NO3)2 →
24.
____Mg + ____(CH3COO)2Cu →
25.
____CaI2 + ____Na2CO3 →
26.
____Mg + ____CuBr2 →
27.
(Šķīduma elektrolīze) ____K2S + ____H2O →
28.
____H3PO4 + ____Ca3(PO4)2 →
29.
____HNO3 + ____Na2SiO3 →
30.
____Fe2(SO4)3 →