11.03. Sāļu vispārīgās ķīmiskās īpašības (2.)

10. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo sāļu ķīmiskās īpašības!

1.
____NaBr + ____Pb(NO3)2 →
2.
____(NH4)3PO4 + ____KOH →
3.
____CO2 + ____H2O + ____MgCO3 →
4.
____HBr + ____NaHCO3 →
5.
____Ca(OH)2 + ____K2CO3 →
6.
____(NH4)2SO4 + ____LiOH →
7.
____BaCl2 + ____Pb(NO3)2 →
8.
____Fe(NO3)3 + ____K4[Fe(CN)6] →
9.
____Ca(NO3)2 + ____(NH4)2C2O4 →
10.
____HNO3 + ____MgCO3 →
11.
____NaOH + ____NiCl2 →
12.
____NaOH + ____NiSO4 →
13.
____H2SO4 + ____Ca(HCO3)2 →
14.
____Zn + ____CH3COOAg →
15.
____CaI2 + ____(NH4)2C2O4 →
16.
____MnSO4 + ____BaCl2 →
17.
____FeCl2 + ____Na2S →
18.
____KOH + ____MnCl2 →
19.
____Ba(OH)2 + ____Fe2(SO4)3 →
20.
____HI + ____NaHCO3 →
21.
____CH3COOH + ____Na2CO3 →
22.
____CuSO4 + ____Na2SiO3 →
23.
____Mg(NO3)2 + ____K2CO3 →
24.
____(NH4)2SO4 + ____KOH →
25.
____CrSO4 + ____BaCl2 →
26.
____ZnSO4 + ____BaCl2 →
27.
____HI + ____BaCO3 →
28.
____Ba(OH)2 + ____Na2CO3 →
29.
____SiO2 + ____K2CO3 →
30.
____Al2S3 + ____H2O →