11.03. Sāļu vispārīgās ķīmiskās īpašības (2.)

10. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo sāļu ķīmiskās īpašības!

1.
____AgNO3 + ____K2S →
2.
____Mg + ____CuSO4 →
3.
____KI + ____AgNO3 →
4.
____Ba(OH)2 + ____Fe(NO3)3 →
5.
____CO2 + ____H2O + ____MgCO3 →
6.
____HI + ____ZnCO3 →
7.
____(NH4)2S + ____AgNO3 →
8.
____MnCl2 + ____Na2S →
9.
____Ba(OH)2 + ____K3PO4 →
10.
____HCl + ____MgCO3 →
11.
____Zn + ____CH3COOAg →
12.
____FeSO4 + ____Na3PO4 →
13.
____Mg + ____AgNO3 →
14.
____Mg(HCO3)2 + ____K3PO4 →
15.
____NaOH + ____Cu(NO3)2 →
16.
____CuCl2 + ____Al →
17.
____Fe(NO3)3 + ____Na3PO4 →
18.
____H2SO4 + ____Na2SiO3 →
19.
____Mn(NO3)2 + ____Na2S →
20.
____Mg(HCO3)2 →