01.08. Sāļu ķīmiskās formulas II. (2.)

10. klase

Uzraksti šādu sāļu ķīmiskās formulas!

1.
Svina(II) fosfāts
2.
Indija nitrāts
3.
Amonija dihromāts
4.
Nātrija stearāts
5.
Nātrija sulfīds
6.
Amonija dihidrogēnortofosfāts
7.
Magnija manganāts
8.
Kalcija jodīds
9.
Kālija hlorāts
10.
Bārija permanganāts
11.
Magnija sulfīts
12.
Svina cukurs
13.
Magnija nitrāts
14.
Magnija sulfāta heptahidrāts
15.
Vara(II) fosfāta monohidrāts
16.
Dzelzs(III) hidroksohlorīds
17.
Sudraba oksalāts
18.
Nātrija selenīts
19.
Vara(II) sulfāta tetrahidrāts
20.
Magnija dihromāts