2.12.04. Skābekļa ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo skābekļa ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____P + ____O2 →
2.
____Mg + ____O2 →
3.
____NO + ____O2 →
4.
____P4 + ____O2 →
5.
____CO + ____O2 →
6.
____C3H8 + ____O2 →
7.
____CS2 + ____O2 →
8.
____C + ____O2 →
9.
____C4H10 + ____O2 →
10.
____C2H5OH + ____O2 →
11.
____Fe + ____O2 →
12.
____BaO2 →
13.
____Fe(OH)2 + ____H2O + ____O2 →
14.
____PbS + ____O2 →
15.
____H2S + ____O2 →
16.
(Šķīduma elektrolīze) ____AgNO3 + ____H2O →
17.
____ZnS + ____O2 →
18.
____NaNO3 →
19.
____C6H12O6 + ____O2 →
20.
____Na + ____O2 →
21.
(Šķīduma elektrolīze) ____CuSO4 + ____H2O →
22.
____SiC + ____O2 →
23.
____PH3 + ____O2 →
24.
____B + ____O2 →
25.
____Cu + ____O2 →
26.
____Ag2O →
27.
____H2O2 →
28.
____CaC2 + ____O2 →
29.
____CO2 + ____H2O → ____(fotosintēze)
30.
____HCOOH + ____O2 →
31.
____SiH4 + ____O2 →
32.
____S8 + ____O2 →
33.
(Šķīduma elektrolīze) ____Pb(NO3)2 + ____H2O →
34.
(Šķīduma elektrolīze) ____KNO3 + ____H2O →
35.
____H2O →