2.12.04. Skābekļa ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo skābekļa ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____S8 + ____O2 →
2.
____H2O2 + ____KMnO4 + ____H2SO4 →
3.
____H2O2 →
4.
____KNO3 →
5.
____O3 →
6.
____CO2 →
7.
____NO2 →
8.
(Šķīduma elektrolīze) ____K2SO4 + ____H2O →
9.
____MgH2 + ____O2 →
10.
____CO + ____O2 →
11.
____K + ____O2 →
12.
____C2H4 + ____O2 →
13.
____KClO3 →
14.
____B + ____O2 →
15.
____Mg + ____O2 →
16.
____C2H2 + ____O2 →
17.
____Li + ____O2 →
18.
____C4H10 + ____O2 →
19.
____CH4 + ____O2 →
20.
____BaO2 →
21.
____C6H12O6 + ____O2 →
22.
____Si + ____O2 →
23.
(Šķīduma elektrolīze) ____AgNO3 + ____H2O →
24.
____SO2 + ____O2 →
25.
____Cu + ____O2 →
26.
____C2H5OH + ____O2 →
27.
____P + ____O2 →
28.
____Zn + ____O2 →
29.
____NO2 + ____H2O + ____O2 →
30.
____SiH4 + ____O2 →
31.
____C2H6 + ____O2 →
32.
____Na2O2 + ____CO2 →
33.
____CO2 + ____H2O → ____(fotosintēze)
34.
____ZnS + ____O2 →
35.
____P4 + ____O2 →