2.12.03. Skābekļa iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas attēlo skābekļa iegūšanas paņēmienus!

1.
(Šķīduma elektrolīze) ____KNO3 + ____H2O →
2.
____NaClO →
3.
____CO2 + ____H2O → ____(fotosintēze)
4.
____NaClO3 →
5.
(Šķīduma elektrolīze) ____Pb(NO3)2 + ____H2O →
6.
____KClO3 →
7.
____NO2 →
8.
(Šķīduma elektrolīze) ____FeSO4 + ____H2O →
9.
____KO2 + ____CO2 →
10.
____Ag2O →