2.12.03. Skābekļa iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas attēlo skābekļa iegūšanas paņēmienus!

1.
____NO2 →
2.
(Šķīduma elektrolīze) ____NaNO3 + ____H2O →
3.
(Šķīduma elektrolīze) ____Pb(NO3)2 + ____H2O →
4.
(Šķīduma elektrolīze) ____K2SO4 + ____H2O →
5.
____KMnO4 →
6.
____HNO3 →
7.
____HgO →
8.
____Na2O2 + ____CO2 →
9.
____HClO →
10.
____Ag2O →