12.03. Skābekļa iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas attēlo skābekļa iegūšanas paņēmienus!

1.
____NaClO →
2.
____NaClO3 →
3.
____SO3 →
4.
____CO2 + ____H2O → ____(fotosintēze)
5.
____NaNO3 →
6.
____BaO2 →
7.
____CO2 →
8.
____Na2O2 + ____CO2 →
9.
(Šķīduma elektrolīze) ____Na2SO4 + ____H2O →
10.
(Šķīduma elektrolīze) ____Pb(NO3)2 + ____H2O →