2.12.02. Skābekļa ķīmiskās īpašības (2.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo skābekļa ķīmiskās īpašības!

1.
____S + ____O2 →
2.
____NO2 + ____H2O + ____O2 →
3.
____Mg + ____O2 →
4.
____C2H6 + ____O2 →
5.
____Zn3P2 + ____O2 →
6.
____CaH2 + ____O2 →
7.
____P4 + ____O2 →
8.
____C4H10 + ____O2 →
9.
____C + ____O2 →
10.
____CO + ____O2 →
11.
____Al + ____O2 →
12.
____SiC + ____O2 →
13.
____K + ____O2 →
14.
____C2H2 + ____O2 →
15.
____Ca + ____O2 →
16.
____Mn(OH)2 + ____O2 →
17.
____CuS + ____O2 →
18.
____Cu + ____O2 →
19.
____S8 + ____O2 →
20.
____Be + ____O2 →