12.02. Skābekļa ķīmiskās īpašības (2.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo skābekļa ķīmiskās īpašības!

1.
____CaC2 + ____O2 →
2.
____SO2 + ____O2 →
3.
____C2H5OH + ____O2 →
4.
____C3H8 + ____O2 →
5.
____Fe + ____O2 →
6.
____B + ____O2 →
7.
____H2S + ____O2 →
8.
____Al4C3 + ____O2 →
9.
____Zn3P2 + ____O2 →
10.
____Cu + ____O2 →
11.
____CH3OH + ____O2 →
12.
____NO + ____O2 →
13.
____NH3 + ____O2 →
14.
____S8 + ____O2 →
15.
____Mn(OH)2 + ____O2 →
16.
____Si + ____O2 →
17.
____Fe(OH)2 + ____H2O + ____O2 →
18.
____PbS + ____O2 →
19.
____N2 + ____O2 →
20.
____CuS + ____O2 →