2.12.02. Skābekļa ķīmiskās īpašības (2.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo skābekļa ķīmiskās īpašības!

1.
____H2 + ____O2 →
2.
____NO2 + ____H2O + ____O2 →
3.
____CH3COOH + ____O2 →
4.
____B + ____O2 →
5.
____CS2 + ____O2 →
6.
____HCOOH + ____O2 →
7.
____CaH2 + ____O2 →
8.
____Ca + ____O2 →
9.
____C2H5OH + ____O2 →
10.
____Cu + ____O2 →
11.
____Al + ____O2 →
12.
____FeSO4 + ____H2O + ____O2 →
13.
____Fe + ____O2 →
14.
____ZnS + ____O2 →
15.
____Be + ____O2 →
16.
____S + ____O2 →
17.
____CH4 + ____O2 →
18.
____Mn(OH)2 + ____O2 →
19.
____C2H2 + ____O2 →
20.
____Zn + ____O2 →