06.02. Skābekļa ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

8. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo skābekļa ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____SiH4 + ____O2 →
2.
____C2H2 + ____O2 →
3.
____P + ____O2 →
4.
____C + ____O2 →
5.
____S + ____O2 →
6.
____KMnO4 →
7.
____C7H16 + ____O2 →
8.
____CaC2 + ____O2 →
9.
____PbS + ____O2 →
10.
____ZnS + ____O2 →
11.
____H2O2 →
12.
____Si + ____O2 →
13.
____KNO3 →
14.
____HgO →
15.
____Li + ____O2 →
16.
____PH3 + ____O2 →
17.
____Cu + ____O2 →
18.
____NaClO3 →
19.
____H2O →
20.
____C2H4 + ____O2 →