06.02. Skābekļa ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

8. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo skābekļa ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____C6H6 + ____O2 →
2.
____Ca + ____O2 →
3.
____ZnS + ____O2 →
4.
____C4H10 + ____O2 →
5.
____B + ____O2 →
6.
____Cu + ____O2 →
7.
____CO + ____O2 →
8.
____Na + ____O2 →
9.
____C9H20 + ____O2 →
10.
____Si + ____O2 →
11.
____H2S + ____O2 →
12.
____CaC2 + ____O2 →
13.
____H2O2 →
14.
____CH4 + ____O2 →
15.
____C + ____O2 →
16.
____KMnO4 →
17.
____N2 + ____O2 →
18.
____CaH2 + ____O2 →
19.
____C7H16 + ____O2 →
20.
____Li + ____O2 →