2.08.01. Dzelzs. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti šādu ķīmisko reakciju vienādojumus!

1.
____Fe2O3 + ____Al →
2.
____Fe2(SO4)3 + ____Ba(NO3)2 →
3.
____FeBr3 + ____K2CO3 + ____H2O →
4.
____FeSO4 + ____H2O + ____O2 →
5.
____Fe2(SO4)3 + ____KSCN →
6.
____Fe + ____CuBr2 →
7.
____FeSO4 + ____K3PO4 →
8.
____HCl + ____FeS →
9.
____Fe(NO3)2 + ____K3[Fe(CN)6] →
10.
____FeCl3 + ____NaSCN →
11.
____FeCl3 + ____NH4SCN →
12.
____Fe2(SO4)3 →
13.
____H2SO4 + ____FeS →
14.
____Fe2(SO4)3 + ____BaCl2 →
15.
____Fe2(SO4)3 + ____Na2S + ____H2O →
16.
____Fe(NO3)2 + ____Na3PO4 →
17.
____Fe + ____HNO3 →
18.
____KOH + ____Fe(NO3)3 →
19.
____FeCl2 + ____AgNO3 →
20.
____FeCl2 + ____K2S →