08.01. Dzelzs. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti šādu ķīmisko reakciju vienādojumus!

1.
____Ba(OH)2 + ____FeCl3 →
2.
____Fe2(SO4)3 + ____K3PO4 →
3.
____FeSO4 + ____K3PO4 →
4.
____Fe2(SO4)3 →
5.
____Fe + ____CuBr2 →
6.
____Fe2O3 + ____KOH →
7.
____Fe(NO3)2 + ____Na3PO4 →
8.
____FeCl2 + ____AgNO3 →
9.
____Fe2(SO4)3 + ____Na2S + ____H2O →
10.
____NaOH + ____FeCl3 →
11.
____FeCl3 + ____NaI →
12.
____FeCl3 + ____K2S + ____H2O →
13.
____KOH + ____FeCl3 →
14.
____FeSO4 + ____Na2S →
15.
____FeS2 + ____O2 →
16.
____Fe2(SO4)3 + ____Na3PO4 →
17.
____FeCl2 + ____K2S →
18.
____Fe(NO3)3 + ____Na2CO3 + ____H2O →
19.
____Fe(NO3)3 + ____K3PO4 →
20.
____Fe(NO3)2 + ____K3[Fe(CN)6] →