2.08.01. Dzelzs. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti šādu ķīmisko reakciju vienādojumus!

1.
____NaOH + ____Fe(NO3)3 →
2.
____Fe(NO3)2 + ____K3[Fe(CN)6] →
3.
____Fe(OH)2 + ____H2O + ____O2 →
4.
____H2 + ____Fe2O3 →
5.
____H2 + ____Fe2O3 →
6.
____Fe + ____O2 →
7.
____NaOH + ____FeCl3 →
8.
____Fe + ____Br2 →
9.
____Fe2(SO4)3 + ____Na2CO3 + ____H2O →
10.
____Fe + ____CuSO4 →
11.
____Fe2(SO4)3 + ____KSCN →
12.
____Fe2O3 + ____Fe →
13.
____FeCl2 + ____AgNO3 →
14.
____Fe2(SO4)3 + ____K2S + ____H2O →
15.
____KOH + ____Fe(NO3)3 →
16.
____FeCl2 + ____K3PO4 →
17.
____HI + ____FeS →
18.
____Fe2(SO4)3 + ____K4[Fe(CN)6] →
19.
____Fe(NO3)3 + ____Na2S + ____H2O →
20.
____Fe2O3 + ____KOH →