08.01. Dzelzs. Vielu ķīmiskās formulas (2.)

11. klase

Uzraksti šādu vielu ķīmiskās formulas!

1.
Nātrija ferrīts
2.
Dzelzs(II) oksīds
3.
Dzelzs(II) jodīds
4.
Hematīts
5.
Kalcija ferāts
6.
Heksaakvadzelzs(III) hlorīds
7.
Dzelzs(II) oksalāts
8.
Dzelzs(III) dihidroksonitrāts
9.
Kālija ferrīts
10.
Dzelzs(III) hidroksonitrāts
11.
Dzelzs(II) ortofosfāts
12.
Dzelzs(III) hlorīda heksahidrāts
13.
Dzelzs(II) fosfāts
14.
Dzelzs(III) nitrāts
15.
Dzelzs(III) heksacianoferrāts(II)
16.
Dzelzs(III) bromīds
17.
Magnetīts
18.
Dzelzs(II) silikāts
19.
Dzelzs(III) fluorīds
20.
Dzelzs(II) nitrāts
21.
Dzelzs(II) hidroksīds
22.
Jauktais dzelzs oksīds
23.
Kālija ferrats
24.
Sarkanais asinssāls
25.
Dzelzs(III) fosfāts