05.03. Bināro savienojumu iegūšana no vienkāršām vielām (2.)

8. klase

Uzraksti šādu ķīmisko reakciju vienādojumus!

1.
____Li + ____Cl2 →
2.
____Al + ____I2 →
3.
____Mg + ____O2 →
4.
____Cu + ____Br2 →
5.
____K + ____Br2 →
6.
____Li + ____F2 →
7.
____Na + ____S →
8.
____Ca + ____F2 →
9.
____Mg + ____Si →
10.
____Al + ____O2 →
11.
____Ba + ____Br2 →
12.
____Ag + ____S →
13.
____Ca + ____H2 →
14.
____O2 + ____B →
15.
____Hg + ____O2 →