05.03. Bināro savienojumu iegūšana no vienkāršām vielām (2.)

8. klase

Uzraksti šādu ķīmisko reakciju vienādojumus!

1.
____Na + ____Cl2 →
2.
____K + ____H2 →
3.
____Ba + ____P →
4.
____Ca + ____I2 →
5.
____K + ____Br2 →
6.
____Zn + ____Cl2 →
7.
____Ca + ____F2 →
8.
____Li + ____F2 →
9.
____Mg + ____Cl2 →
10.
____Cu + ____S →
11.
____Ba + ____H2 →
12.
____Al + ____S →
13.
____Na + ____Br2 →
14.
____K + ____F2 →
15.
____Li + ____I2 →