01.16. Sāļu ķīmiskās formulas I (1.)

9. klase

Uzraksti šādu vielu ķīmiskās formulas!

1.
Nātrija jodīds
2.
Nātrija nitrāts
3.
Sudraba ortofosfāts
4.
Kalcija sulfīds
5.
Hroma(II) sulfāts
6.
Hroma(III) sulfāts
7.
Cinka hlorīds
8.
Litija sulfāts
9.
Dzelzs(II) sulfīds
10.
Sudraba karbonāts
11.
Dzelzs(II) karbonāts
12.
Kalcija sulfīts
13.
Kālija sulfāts
14.
Alumīnija fluorīds
15.
Svina(II) sulfāts