05.01. Koeficienti ķīmisko reakciju vienādojumos (1.)

8. klase

Ievieieto koeficientus ķīmiskās reakcijas vienādojumā!

1.
____P2O5 + ____K2O → ____K3PO4
2.
____Na + ____N2 → ____Na3N
3.
____Fe + ____F2 → ____FeF3
4.
____AgOH → ____Ag2O + ____H2O
5.
____Li + ____Cl2 → ____LiCl
6.
____Na + ____Na2O2 → ____Na2O
7.
____K + ____K2O2 → ____K2O
8.
____HNO3 + ____CuO → ____Cu(NO3)2 + ____H2O
9.
____Mg + ____Si → ____Mg2Si
10.
____MnO2 + ____Al → ____Al2O3 + ____Mn
11.
____P4O6 + ____H2O → ____H3PO3
12.
____Au2O3 → ____Au + ____O2
13.
____HCl + ____Cr2O3 → ____CrCl3 + ____H2O
14.
____O2 + ____C5H12 → ____H2O + ____CO2
15.
____Fe3O4 + ____Al → ____Al2O3 + ____Fe