04.02. Skābju ķīmiskās formulas II (2.)

9. klase

Uzrasti šādas skābes ķīmisko formulu!

1.
Germānijskābe
2.
Fosforskābe
3.
Ogļskābe
4.
Sērpaskābe
5.
Metafosforskābe
6.
Borskābe
7.
Permangānskābe
8.
Sērūdeņražskābe
9.
Mangānskābe
10.
Bromūdeņražskābe
11.
Alvskābe
12.
Metasilīcijskābe
13.
Ortofosforskābe
14.
Selēnpaskābe
15.
Hlorūdeņražskābe