06.01. Sāļu nosaukumi I (1.)

9. klase

Uzraksti šādu sāļu nosaukumus! Raksti ar maziem burtiem!

1.
Ag2SiO3
2.
KNO2
3.
Fe3(PO4)2
4.
FeI2
5.
Ba3(PO4)2
6.
Al2(SO4)3
7.
Al2S3
8.
MnSO4
9.
AgBr
10.
Li2S
11.
MgSiO3
12.
Ag3PO4
13.
CaS
14.
CaBr2
15.
CaI2