04.04. Sāļu nosaukumi (2.)

8. klase

Uzraksti šādu sāļu nosaukumus! Izmanto tikai mazos burtus!

1.
MgCl2
2.
FeSO4
3.
Co(NO3)2
4.
Ba(NO2)2
5.
FePO4
6.
MgSO4
7.
(HCOO)2Ba
8.
Hg(NO3)2
9.
Ca(NO3)2
10.
(CH3COO)2Sr
11.
K2SiO3
12.
KI
13.
LiNO3
14.
MgF2
15.
(HCOO)2Cu