04.04. Sāļu nosaukumi (1.)

8. klase

Uzraksti šādu sāļu ķīmiskos nosaukumus!

1.
CuBr2
2.
PbI2
3.
ZnI2
4.
Li2SiO3
5.
Al2(SO4)3
6.
MgSO3
7.
FeF3
8.
Li2S
9.
Zn3(PO4)2
10.
NaF
11.
CaCO3
12.
NaI
13.
ZnCO3
14.
MgSO4
15.
KF