04.02. Skābju nosaukumi (2.)

8. klase

Uzraksti, kāds ir šīs skābes nosaukums! Nosaukumu raksti ar maziem burtiem!

1.
HNO2
2.
HPO3
3.
H2SO4
4.
HCl
5.
H3BO3
6.
H2S
7.
H2CO3
8.
CH3COOH
9.
HNO3
10.
H2C2O4
11.
HBr
12.
H2SO3
13.
HI
14.
HCOOH
15.
HF