04.02. Skābju ķīmiskās formulas II (1.)

9. klase

Uzraksti šādu vielu ķīmiskās formulas!

1.
Hlorūdeņražskābe
2.
Ortofosforskābe
3.
Borskābe
4.
Metafosforskābe
5.
Jodūdeņražskābe
6.
Ogļskābe
7.
Sērūdeņražskābe
8.
Sērpaskābe
9.
Bromūdeņražskābe
10.
Skudrskābe
11.
Skābeņskābe
12.
Fosforskābe
13.
Slāpekļpaskābe
14.
Sālsskābe
15.
Etiķskābe