04.02. Skābju ķīmiskās formulas II (1.)

9. klase

Uzraksti šādu vielu ķīmiskās formulas!

1.
Bromūdeņražskābe
2.
Sērskābe
3.
Etiķskābe
4.
Sērpaskābe
5.
Skudrskābe
6.
Silīcijskābe
7.
Skābeņskābe
8.
Sērūdeņražskābe
9.
Jodūdeņražskābe
10.
Ogļskābe
11.
Ortofosforskābe
12.
Sālsskābe
13.
Borskābe
14.
Fosforskābe
15.
Hlorūdeņražskābe