07.05. Oksīdu ķīmiskās īpašības (1.)

10. klase

Uzraksti šādu ķīmisko reakciju vienādojumus!

1.
____HNO3 + ____Al2O3 →
2.
____H2SO4 + ____Cr2O3 →
3.
____LiOH + ____CO2 →
4.
____LiOH + ____P2O5 →
5.
____Ba(OH)2 + ____SO2 →
6.
____LiOH + ____SO2 →
7.
____HCl + ____MnO →
8.
____HNO3 + ____MgO →
9.
____CH3COOH + ____Na2O →
10.
____H3PO4 + ____MgO →
11.
____HNO3 + ____Fe2O3 →
12.
____HNO3 + ____PbO →
13.
____LiOH + ____SO3 →
14.
____Ca(OH)2 + ____CO2 →
15.
____HNO3 + ____CuO →