07.05. Oksīdu ķīmiskās īpašības (1.)

10. klase

Uzraksti šādu ķīmisko reakciju vienādojumus!

1.
____H2SO4 + ____ZnO →
2.
____H2SO4 + ____Na2O →
3.
____HNO3 + ____CuO →
4.
____KOH + ____CO2 →
5.
____K2O + ____H2O →
6.
____Mg(OH)2 + ____SO2 →
7.
____Al2O3 + ____KOH →
8.
____Mg(OH)2 + ____CO2 →
9.
____ZnO + ____KOH →
10.
____ZnO + ____NaOH →
11.
____LiOH + ____SiO2 →
12.
____Ca(OH)2 + ____CO2 →
13.
____H3PO4 + ____BaO →
14.
____Ca(OH)2 + ____P2O5 →
15.
____HCl + ____CuO →