07.05. Oksīdu ķīmiskās īpašības (1.)

10. klase

Uzraksti šādu ķīmisko reakciju vienādojumus!

1.
____HNO3 + ____Al2O3 →
2.
____BaO + ____H2O →
3.
____SO3 + ____H2O →
4.
____H3PO4 + ____Na2O →
5.
____H2SO4 + ____K2O →
6.
____H2SO4 + ____Na2O →
7.
____H2SO4 + ____Al2O3 →
8.
____HNO3 + ____PbO →
9.
____H3PO4 + ____CuO →
10.
____LiOH + ____CO2 →
11.
____Ba(OH)2 + ____SO3 →
12.
____Mg(OH)2 + ____SO2 →
13.
____NaOH + ____SO3 →
14.
____NaOH + ____SiO2 →
15.
____MgO + ____H2O →