03.02. Bināro savienojumu nosaukumu sastādīšana (1.)

8. klase

Uzraksti šādas vielas nosaukumu! Izmanto tikai mazos burtus! Iekavas (ja šādas ir vajadzīgas) raksti bez atstarpes pēc elementa nosaukuma!

1.
WC
2.
BaF2
3.
LiI
4.
SF6
5.
BaS
6.
MgCl2
7.
Ba3N2
8.
N2O3
9.
NaCl
10.
P2S5
11.
Cl2O
12.
Ba3P2
13.
SiCl4
14.
Fe2O3
15.
Zn3P2