2.04.03. Ūdens cietība (1.)

11. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kuru rezultātā dabas ūdens kļūst ciets, un paņēmieniem, kas ļauj mazināt ūdens cietību!

1.
____Mg(HCO3)2 →
2.
____C17H35COONa + ____MgCl2 →
3.
____Ca(HCO3)2 + ____Na3PO4 →
4.
____Ca(HCO3)2 + ____K3PO4 →
5.
____Mg(HCO3)2 + ____Na2CO3 →
6.
____CaCl2 + ____Na2CO3 →
7.
____CaCl2 + ____K2CO3 →
8.
____C17H35COONa + ____MgSO4 →
9.
____MgSO4 + ____Na2CO3 →
10.
____Mg(HCO3)2 + ____K2CO3 →
11.
____MgSO4 + ____Na3PO4 →
12.
____Ca(HCO3)2 →
13.
____CO2 + ____H2O + ____CaCO3 →
14.
____C15H31COONa + ____Ca(HCO3)2 →
15.
____C17H35COOK + ____Mg(HCO3)2 →