2.10.01. Metāliskie ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās formulas (2.)

11. klase

Uzraksti šādu vielu ķīmiskās formulas!

1.
Nātrija sulfīts
2.
Magnija oksalāts
3.
Alvas(IV) oksīds
4.
Bertolē sāls
5.
Alvas(IV) sulfīds
6.
Kālija heksacianoferāts
7.
Dzelzs(II) silikāts
8.
Cinka oksīds
9.
Kalcija hidrogēnkarbonāts
10.
Dzelzs(II) jodīds
11.
Bārija karbonāts
12.
Baltā alva
13.
Kalcija nitrīds
14.
Stroncija nitrāts
15.
Litija oksīds
16.
Bārija hlorīds
17.
Diamīnsudraba hlorīds
18.
Kalcija plumbīts
19.
Nātrija plumbāts
20.
Cēzija fosfāts
21.
Nātrija fosfīds
22.
Kalcija sulfīts
23.
Nedzēstie kaļķi
24.
Dzelzs(III) hlorīds
25.
Dzīvsudraba(II) oksīds
26.
Hroms
27.
Kalcinētā soda
28.
Alumīnija fosfāts
29.
Kālija diakvatetrahidroksoalumināts
30.
Stroncija hlorīds
31.
Vara(II) hidroksokarbonāts
32.
Dzeltenais asinssāls
33.
Alumīnija hidroksohlorīds
34.
Kālija salpetris
35.
Kalcija oksalāts