2.09.02. Hroms, mangāns un dzelzs. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____Cr + ____Cl2 →
2.
____Fe2O3 + ____Al →
3.
____Mn(OH)2 + ____O2 →
4.
____FeCl2 + ____K3[Fe(CN)6] →
5.
____FeCl3 + ____NaI →
6.
____HCl + ____Cr2O3 →
7.
____FeBr3 + ____Na2CO3 + ____H2O →
8.
____HNO3 + ____Fe2O3 →
9.
____Fe3O4 + ____CO →
10.
____Mn(NO3)2 + ____Na2S →
11.
____CsMnO4 + ____Cs2SO3 + ____H2SO4 →
12.
____NaOH + ____Cr(OH)3 →
13.
____Fe + ____CuSO4 →
14.
____KOH + ____Mn(NO3)2 →
15.
____Fe(OH)2 + ____H2O + ____O2 →
16.
____Fe(NO3)2 + ____K3PO4 →
17.
____H2SO4 + ____Cr2O3 →
18.
____Fe(NO3)2 + ____Na3PO4 →
19.
____Fe2(SO4)3 + ____BaCl2 →
20.
____Cr2(SO4)3 + ____BaCl2 →
21.
____HI + ____Fe →
22.
____FeO + ____O2 →
23.
____Fe(NO3)3 + ____K2CO3 + ____H2O →
24.
____FeSO4 + ____Ba(NO3)2 →
25.
____FeCl3 + ____NaSCN →