2.09.02. Hroms, mangāns un dzelzs. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____FeCl3 + ____AgNO3 →
2.
____Ba(OH)2 + ____Fe2(SO4)3 →
3.
____FeCl3 + ____Fe →
4.
____HCl + ____Cr(OH)3 →
5.
____CrCl3 + ____NaOH →
6.
____HBr + ____FeS →
7.
____MnCl2 + ____K2S →
8.
____Mn(NO3)2 + ____K2S →
9.
____NaOH + ____Cr(OH)3 →
10.
____Cr2(SO4)3 + ____Ba(NO3)2 →
11.
____Fe + ____H2O →
12.
____NaOH + ____Mn(NO3)2 →
13.
____H2SO4 + ____Cr(OH)3 →
14.
____Fe(NO3)3 + ____K3PO4 →
15.
____FeCl3 + ____NaI →
16.
____FeCl3 + ____Cu →
17.
____KOH + ____MnCl2 →
18.
____Fe3O4 + ____CO →
19.
____Fe + ____Br2 →
20.
____Cr2O3 + ____NaOH + ____H2O →
21.
____HCl + ____Cr2O3 →
22.
____CrCl2 + ____AgNO3 →
23.
____Fe(NO3)3 + ____Na2CO3 + ____H2O →
24.
____Fe2(SO4)3 + ____K4[Fe(CN)6] →
25.
____MnCl2 + ____Na2S →