07.02. IB un IIB grupas ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____HNO3 + ____Ag2O →
2.
____Zn(OH)2 →
3.
____KCl + ____AgNO3 →
4.
____ZnSO4 + ____K2CO3 + ____H2O →
5.
____Na2O + ____ZnO →
6.
____HCl + ____Ag2SO4 →
7.
____MnCl2 + ____AgNO3 →
8.
____CuSO4 + ____Na2SiO3 →
9.
____CH3COOH + ____CuO →
10.
____Zn + ____Cu(NO3)2 →
11.
____NaOH + ____AgNO3 →
12.
____H2SO4 + ____Ag →
13.
____Zn + ____(CH3COO)2Pb →
14.
____Zn + ____Sn(NO3)2 →
15.
____BaI2 + ____AgNO3 →
16.
____KOH + ____Cu(NO3)2 →
17.
____ZnBr2 + ____KOH →
18.
____Cu(OH)2 →
19.
____Hg + ____HNO3 →
20.
____CuCl2 + ____Zn →
21.
____Na2[Zn(OH)4] + ____ZnSO4 →
22.
____AgNO3 + ____K2S →
23.
____ZnSO4 + ____NaOH →
24.
____BaCl2 + ____AgNO3 →
25.
(Šķīduma elektrolīze) ____AgNO3 + ____H2O →