2.07.02. IB un IIB grupas ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____ZnCl2 + ____K2CO3 + ____H2O →
2.
____NaOH + ____AgNO3 →
3.
____HCl + ____K2[Zn(OH)4] →
4.
____NH4Br + ____AgNO3 →
5.
____BaI2 + ____AgNO3 →
6.
____NaOH + ____CuCl2 →
7.
____ZnCl2 + ____NaOH →
8.
____K2O + ____ZnO →
9.
____CuCl2 + ____K2S →
10.
____CdCl2 + ____K2S →
11.
____H2 + ____CuO →
12.
____ZnBr2 + ____KOH →
13.
____Zn + ____Cu(NO3)2 →
14.
____ZnCl2 + ____AgNO3 →
15.
____Zn + ____F2 →
16.
____KI + ____CuCl2 →
17.
____AgNO3 →
18.
____CrCl2 + ____AgNO3 →
19.
____CH3COOH + ____CuO →
20.
____Mg + ____Cu(NO3)2 →
21.
____Ag + ____S →
22.
____H2SO4 + ____(CuOH)2CO3 →
23.
____Hg + ____S →
24.
____HCl + ____(CuOH)2CO3 →
25.
____Fe + ____CuSO4 →