2.07.02. IB un IIB grupas ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____KCl + ____AgNO3 →
2.
____HCl + ____CuO →
3.
____Zn + ____Hg(NO3)2 →
4.
____Ag + ____HNO3 →
5.
____Hg(NO3)2 →
6.
____H2SO4 + ____ZnO →
7.
____AgNO3 + ____K2S →
8.
____Zn + ____P →
9.
____HBr + ____ZnO →
10.
____ZnSO4 + ____Na2S →
11.
____H2SO4 + ____Na2[Zn(OH)4] →
12.
____ZnSO4 + ____Ba(NO3)2 →
13.
____ZnBr2 + ____KOH →
14.
____Zn(NO3)2 + ____KOH →
15.
____AgCl →
16.
____KOH + ____AgNO3 →
17.
____HNO3 + ____Zn(OH)2 →
18.
____HCl + ____(CuOH)2CO3 →
19.
____Mg + ____CuBr2 →
20.
____(NH4)2CO3 + ____AgNO3 →
21.
____KI + ____CuCl2 →
22.
____NH4Cl + ____AgNO3 →
23.
____Zn + ____CH3COOAg →
24.
____CuSO4 + ____K2CO3 + ____H2O →
25.
____Zn + ____I2 →