2.05.02. Alumīnijs. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Al + ____S →
2.
____AlCl3 + ____K2CO3 + ____H2O →
3.
____AlCl3 + ____Na2S + ____H2O →
4.
____Al(NO3)3 + ____Ba(OH)2 →
5.
____Al2O3 + ____NaOH + ____H2O →
6.
____NaOH + ____Al(OH)3 →
7.
____HCl + ____K3[Al(OH)6] →
8.
____Al + ____C →
9.
____Fe2O3 + ____Al →
10.
____AlBr3 + ____NaOH →
11.
____Al2(SO4)3 + ____Na2CO3 + ____H2O →
12.
____HBr + ____Al2O3 →
13.
____Cl2 + ____Al →
14.
____TiO2 + ____Al →
15.
____H2SO4 + ____Al(OH)3 →
16.
____Al + ____CuBr2 →
17.
____Al2(SO4)3 + ____K2CO3 + ____H2O →
18.
____AlI3 + ____AgNO3 →
19.
____Na3[Al(OH)6] + ____Al2(SO4)3 →
20.
____K3[Al(OH)6] + ____Al2(SO4)3 →
21.
____Al2O3 + ____KOH + ____H2O →
22.
____Al(OH)3 →
23.
____HNO3 + ____Al2O3 →
24.
____AlBr3 + ____AgNO3 →
25.
____Al2S3 + ____H2O →