2.05.02. Alumīnijs. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Al + ____H2O →
2.
____AlCl3 + ____Na2S + ____H2O →
3.
____Al(NO3)3 + ____Na2S + ____H2O →
4.
____Al2(SO4)3 + ____Na2S + ____H2O →
5.
____AlBr3 + ____NaOH →
6.
____HNO3 + ____Al2O3 →
7.
____Al + ____Hg(NO3)2 →
8.
____AlI3 + ____AgNO3 →
9.
____NaOH + ____Al(OH)3 →
10.
____Al2O3 + ____KOH + ____H2O →
11.
____HBr + ____Al →
12.
____HCl + ____K3[Al(OH)6] →
13.
____Al2(SO4)3 + ____BaBr2 →
14.
____Al2S3 + ____H2O →
15.
____HNO3 + ____Al(OH)3 →
16.
____AlCl3 + ____K2S + ____H2O →
17.
____Al2(SO4)3 + ____Ba(OH)2 →
18.
____Al + ____CuBr2 →
19.
____Cl2 + ____Al →
20.
____Al2(SO4)3 + ____BaI2 →
21.
____KOH + ____Al(OH)3 →
22.
____Al2O3 + ____NaOH →
23.
____Al2O3 + ____NaOH + ____H2O →
24.
____Al2O3 + ____KOH →
25.
____Al2(SO4)3 + ____K2S + ____H2O →