05.02. Alumīnijs. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____AlBr3 + ____KOH →
2.
____MnO2 + ____Al →
3.
____AlBr3 + ____K2CO3 + ____H2O →
4.
____AlCl3 + ____Na2CO3 + ____H2O →
5.
____Al + ____O2 →
6.
____K2O + ____Al2O3 →
7.
____TiO2 + ____Al →
8.
____Al2O3 + ____KOH + ____H2O →
9.
____AlCl3 + ____K2CO3 + ____H2O →
10.
____Al(NO3)3 + ____K2S + ____H2O →
11.
____AlCl3 + ____NaOH →
12.
____AlCl3 + ____KOH →
13.
____AlCl3 + ____AgNO3 →
14.
____HCl + ____Al(OH)3 →
15.
____Al2(SO4)3 + ____BaI2 →
16.
____CuCl2 + ____Al →
17.
____Al2(SO4)3 + ____BaBr2 →
18.
____Al2(SO4)3 + ____Na2S + ____H2O →
19.
____AlBr3 + ____Na2CO3 + ____H2O →
20.
____HCl + ____Al2O3 →
21.
____HBr + ____Al →
22.
____NaOH + ____Al(OH)3 →
23.
____H2SO4 + ____Na3[Al(OH)6] →
24.
____Al(NO3)3 + ____Na2S + ____H2O →
25.
____Cr2O3 + ____Al →