04.02. IA un IIA grupas ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____CrSO4 + ____BaCl2 →
2.
____Ca(OH)2 + ____Na2SiO3 →
3.
____Ba + ____I2 →
4.
____K + ____P →
5.
____FeCl3 + ____Na2CO3 + ____H2O →
6.
____HNO3 + ____BaO →
7.
____CuCl2 + ____K2S →
8.
____H3PO4 + ____Na2SiO3 →
9.
____Fe(NO3)3 + ____K2CO3 + ____H2O →
10.
____KOH + ____MnCl2 →
11.
____AgNO3 + ____Na2S →
12.
____AlCl3 + ____Na2S + ____H2O →
13.
____H2SO4 + ____NaOH →
14.
(Šķīduma elektrolīze) ____KBr + ____H2O →
15.
____AlBr3 + ____AgNO3 →
16.
____H3PO4 + ____Ca3(PO4)2 →
17.
____Ba(OH)2 + ____FeCl3 →
18.
____MnSO4 + ____Na2S →
19.
____H2SO4 + ____Na2SiO3 →
20.
____MgBr2 + ____Na2CO3 →
21.
____ZnSO4 + ____Ba(NO3)2 →
22.
____Na + ____Br2 →
23.
____Cr2(SO4)3 + ____BaCl2 →
24.
____FeCl3 + ____Na3PO4 →
25.
____CH3COOH + ____CaCO3 →