2.04.02. IA un IIA grupas ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Al(NO3)3 + ____K2S + ____H2O →
2.
____CH3COOH + ____NaOH →
3.
____Ca(HCO3)2 + ____Na2CO3 →
4.
____BaCl2 + ____K2SO4 →
5.
____Ca(OH)2 + ____SO2 →
6.
____Al2(SO4)3 + ____BaI2 →
7.
____Mg(HCO3)2 + ____K2CO3 →
8.
____NaOH + ____MnCl2 →
9.
____NaOH + ____Si + ____H2O →
10.
____H2S + ____KOH →
11.
____Sr + ____P →
12.
____Ca(NO3)2 + ____Na2C2O4 →
13.
____FeCl3 + ____K4[Fe(CN)6] →
14.
____Na + ____O2 →
15.
____HCl + ____Ca(OH)2 →
16.
____CH3COOH + ____Cu(OH)2 →
17.
____FeBr3 + ____Na2CO3 + ____H2O →
18.
____H2SO4 + ____BaCl2 →
19.
____HBr + ____Ba(OH)2 →
20.
____HCl + ____KOH →
21.
____H3PO4 + ____Ca3(PO4)2 →
22.
____BaCO3 →
23.
____HCl + ____Na2[Zn(OH)4] →
24.
____AlCl3 + ____K2CO3 + ____H2O →
25.
____H3PO4 + ____Na3PO4 →