2.04.02. IA un IIA grupas ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____KOH + ____SO2 →
2.
____Rb2O + ____H2O →
3.
____HBr + ____Mn(OH)2 →
4.
____KBr + ____AgNO3 →
5.
____KCl + ____Pb(NO3)2 →
6.
____CdCl2 + ____K2S →
7.
____Ca + ____F2 →
8.
____Ca + ____N2 →
9.
____H2SO4 + ____Cu(OH)2 →
10.
____Ca(NO3)2 + ____Na2CO3 →
11.
____HCl + ____Na →
12.
____Li2O + ____H2O →
13.
____KOH + ____MnSO4 →
14.
____KHCO3 →
15.
____K + ____N2 →
16.
____CaI2 + ____K2CO3 →
17.
____KOH + ____AgNO3 →
18.
____CuCl2 + ____K2S →
19.
____Ba(OH)2 + ____P2O5 →
20.
____Pb(NO3)2 + ____K2S →
21.
____CaI2 + ____Na2CO3 →
22.
____HCl + ____Mg →
23.
____Be + ____P →
24.
____HCl + ____K2[Zn(OH)4] →
25.
____HI + ____Mg →