04.01. IA un IIA grupas ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās formulas (2.)

11. klase

Uzraksti šādu vielu ķīmiskās formulas!

1.
Litija fosfīds
2.
Stroncija ortofosfāts
3.
Magnija fosfīds
4.
Kālija hidrogēnsulfāts
5.
Kalcinētā soda
6.
Kaļķu piens
7.
Bārija jodīds
8.
Kalcija nitrīts
9.
Bārija hlorīds
10.
Dedzinātie kaļķi
11.
Bertolē sāls
12.
Nātrija hromāts
13.
Kālija metafosfāts
14.
Berilija karbonāts
15.
Kālija permanganāts
16.
Nātrija hidrogēnsulfīts
17.
Kaustiskā soda
18.
Kālija sulfīds
19.
Nātrija berilāts
20.
Kālija oksīds
21.
Kālija peroksīds
22.
Bārija dihidrogēnfosfāts
23.
Dzeramā soda
24.
Kālija diakvatetrahidroksoalumināts
25.
Kālija hidrogēnortofosfāts
26.
Nātrija formiāts
27.
Bārija fosfāts
28.
Kalcija nitrīds
29.
Magnija sulfīts
30.
Kālija karbonāts