2.16.02. Nemetāliskie ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās īpašības (2.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības!

1.
____Ga + ____S →
2.
____C2H4 + ____O2 →
3.
____BaCl2 + ____Na2CO3 →
4.
____FeCl3 + ____Cu →
5.
____Ba + ____H2O →
6.
____SrO + ____H2O →
7.
____Ca + ____P →
8.
____H2 + ____WO3 →
9.
____H2SO4 + ____CuO →
10.
____HBr + ____BaCO3 →
11.
____Ca(OH)2 + ____P2O5 →
12.
____HNO3 + ____Ag2CO3 →
13.
____Pb + ____S →
14.
____AlCl3 + ____K2CO3 + ____H2O →
15.
____C17H35COOK + ____H3PO4 →
16.
____KOH + ____SiO2 →
17.
____Ag2O →
18.
____CH3COOH + ____NaHCO3 →
19.
____Mg + ____O2 →
20.
____(NH4)2SO4 →
21.
____(NH4)2CO3 →
22.
____C4H10 + ____O2 →
23.
____H2SO4 + ____C →
24.
____C6H14 + ____O2 →
25.
____CaCO3 →
26.
____H2SO4 + ____K2CO3 →
27.
____Cl2 + ____Fe →
28.
____HCl + ____NaOH →
29.
____BaO + ____P2O5 →
30.
____NaOH + ____CuCl2 →
31.
____H2SO4 + ____NaHCO3 →
32.
____Fe(OH)2Cl + ____HCl →
33.
____HCl + ____K3[Al(OH)6] →
34.
____H2SO4 + ____Na3[Al(OH)6] →
35.
____KClO3 →