16.02. Nemetāliskie ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās īpašības (2.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības!

1.
____Li2O + ____SO2 →
2.
____N2O + ____P →
3.
____HBr + ____FeS →
4.
____AlCl3 + ____Na3PO4 →
5.
____K2O + ____H2O →
6.
____C17H35COONa + ____H2SO4 →
7.
____CH3COOH + ____Na2O →
8.
____HCl + ____MgCO3 →
9.
____H2 + ____PbO →
10.
____Rb2O + ____H2O →
11.
____Ca + ____O2 →
12.
____HCl + ____CaCO3 →
13.
____K2O + ____SiO2 →
14.
____Hg + ____O2 →
15.
____Cd + ____S →
16.
____SnO2 + ____C →
17.
____KOH + ____SO2 →
18.
____HCl + ____Ni(OH)2 →
19.
____FeCl3 + ____Na3PO4 →
20.
____MnCl2 + ____K3PO4 →
21.
____HI + ____ZnCO3 →
22.
____HI + ____NaHCO3 →
23.
____SnCl2 + ____Zn →
24.
____Li2CO3 →
25.
____FeCl2 + ____NaOH →
26.
____(ZnOH)2CO3 →
27.
____FeCl3 + ____Na2CO3 + ____H2O →
28.
____K2O + ____SO2 →
29.
____Cu + ____I2 →
30.
____Li + ____P →
31.
____K + ____P →
32.
____H2 + ____WO3 →
33.
____Mg + ____N2 →
34.
____Mg(OH)2 + ____CO2 →
35.
____Ca(OH)2 + ____P2O5 →