2.15.01. Ūdeņradis. Ūdens. Vielu ķīmiskās formulas (1.)

11. klase

Uzraksti šādu vielu ķīmiskās formulas!

1.
Alumīnija dihidroksohlorīds
2.
Kalcija dihidrogēnortofosfāts
3.
Nātrija hidrogēnsulfāts
4.
Alumīnija hidroksīds
5.
Sērpaskābe
6.
Hlorskābe
7.
Amonija hidroksīds
8.
Bārija hidrogēnortofosfāts
9.
Hroma(III) hidroksosulfāts
10.
Kālija hidrogēnfosfāts
11.
Ožamais spirts
12.
Slāpekļpaskābe
13.
Kālija dihidrogēnfosfāts
14.
Vara(II) sulfāta pentahidrāts
15.
Bārija dihidrogēnfosfāts
16.
Fosfīns
17.
Kālija hidrogēnsulfāts
18.
Amonija ortofosfāts
19.
Hroms(III) dihidroksohlorīds
20.
Magnija acetāts
21.
Ožamais spirts
22.
Hroma(III) hidroksīds
23.
Bārija hidrīds
24.
Amonija dihidrogēnfosfāts
25.
Etiķskābe
26.
Deitērijs
27.
Bārija hidrogēnsulfīds
28.
Ogļskābe
29.
Nātrija dihidrogēnfosfāts
30.
Kalcija hidrogēnfosfāts