2.15.01. Ūdeņradis. Ūdens. Vielu ķīmiskās formulas (1.)

11. klase

Uzraksti šādu vielu ķīmiskās formulas!

1.
Amonija hlorīds
2.
Nātrija hidrīds
3.
Hroma(III) hidroksīds
4.
Vara vitriols
5.
Bārija hidrīds
6.
Kālija hidrogēnfosfāts
7.
Tritijs
8.
Slāpekļskābe
9.
Deitērijs
10.
Jodūdeņražskābe
11.
Dzelzs(III) dihidroksohlorīds
12.
Vara(II) hidroksokarbonāts
13.
Hroms(III) dihidroksohlorīds
14.
Vara(II) acetāts
15.
Amonjaks
16.
Kālija tetrahidroksocinkāts
17.
Kalcija acetāts
18.
Hlorskābe
19.
Bārija hidrogēnortofosfāts
20.
Kalcija hidrogēnortofosfāts
21.
Fosfīns
22.
Dzelzs(III) hidroksohlorīds
23.
Magnija acetāts
24.
Kalcija dihidrogēnortofosfāts
25.
Kalcija hidrogēnfosfāts
26.
Bromūdens
27.
Sērūdeņražskābe
28.
Vara(II) sulfāta pentahidrāts
29.
Amonija hidrogēnfosfāts
30.
Nātrija dihidrogēnfosfāts