15.01. Ūdeņradis. Ūdens. Vielu ķīmiskās formulas (1.)

11. klase

Uzraksti šādu vielu ķīmiskās formulas!

1.
Nātrija hidrogēnsulfāts
2.
Svina(II) hidroksīds
3.
Hroma(III) hidroksīds
4.
Dzelzs(III) dihidroksohlorīds
5.
Bārija hidrogēnortofosfāts
6.
Fosfīns
7.
Metāns
8.
Amonija hlorīds
9.
Kalcija acetāts
10.
Tritijs
11.
Svina(II) hidroksokarbonāts
12.
Slāpekļskābe
13.
Magnija acetāts
14.
Alumīnija hidroksīds
15.
Slāpekļpaskābe
16.
Hroma(III) dihidroksonitrāts
17.
Kālija tetrahidroksoalumināts
18.
Bromūdens
19.
Kālija tetrahidroksocinkāts
20.
Dzēstie kaļķi
21.
Hlorūdens
22.
Kalcija dihidrogēnortofosfāts
23.
Fosforskābe
24.
Ožamais spirts
25.
Alumīnija dihidroksonitrāts
26.
Amonija hidroksīds
27.
Nātrija tetrahidroksocinkāts
28.
Hroma(III) hidroksohlorīds
29.
Vara vitriols
30.
Bromūdeņražskābe