2.14.02. Ogleklis un silīcijs. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____H2SO4 + ____Ca(HCO3)2 →
2.
____(CH3COO)2Pb + ____Na2S →
3.
____CH3COOH + ____CuO →
4.
____(CuOH)2CO3 →
5.
____Al(NO3)3 + ____Na2CO3 + ____H2O →
6.
____KOH + ____Si + ____H2O →
7.
____HI + ____MgCO3 →
8.
____KHCO3 →
9.
____HNO3 + ____Ca(HCO3)2 →
10.
____H2SiO3 + ____NaOH →
11.
____HBr + ____NaHCO3 →
12.
____C3H8 + ____O2 →
13.
____CuSO4 + ____Na2SiO3 →
14.
____HNO3 + ____Ag2CO3 →
15.
____Ca(HCO3)2 + ____K2CO3 →
16.
____Ca + ____C →
17.
____MgBr2 + ____K2CO3 →
18.
____Mg(NO3)2 + ____K2SiO3 →
19.
____MgBr2 + ____Na2CO3 →
20.
____H2SO4 + ____MgCO3 →