14.02. Ogleklis un silīcijs. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____MgI2 + ____K2CO3 →
2.
____CO2 + ____H2O + ____MgCO3 →
3.
____HBr + ____ZnCO3 →
4.
____HCl + ____ZnCO3 →
5.
____Li2O + ____SiO2 →
6.
____NH4HCO3 →
7.
____Ca(NO3)2 + ____K2CO3 →
8.
____Mg(NO3)2 + ____K2SiO3 →
9.
____AlBr3 + ____K2CO3 + ____H2O →
10.
____NH4HCO3 + ____NH3 →
11.
____CH3COOH + ____NaHCO3 →
12.
____HCl + ____BaCO3 →
13.
____CH4 + ____O2 →
14.
____HI + ____BaCO3 →
15.
____AlBr3 + ____Na2CO3 + ____H2O →
16.
____BaO + ____SiO2 →
17.
____AlCl3 + ____Na2CO3 + ____H2O →
18.
____CaO + ____SiO2 →
19.
____Ba(OH)2 + ____Na2CO3 →
20.
____NaHCO3 →