2.14.02. Ogleklis un silīcijs. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____CH3COOH + ____BaO →
2.
____H2SiO3 + ____2KOH →
3.
____HNO3 + ____C →
4.
____NH4HCO3 + ____NH3 →
5.
____Fe(NO3)2 + ____K3[Fe(CN)6] →
6.
____Ca(HCO3)2 + ____K2CO3 →
7.
____MgSO4 + ____Na2CO3 →
8.
____H3PO4 + ____Na2CO3 →
9.
____(NH4)2CO3 + ____Ca(OH)2 →
10.
____FeBr3 + ____Na2CO3 + ____H2O →
11.
____CuCl2 + ____K2SiO3 →
12.
____H2SiO3 + ____NaOH →
13.
____CuSO4 + ____K2SiO3 →
14.
____HNO3 + ____K2CO3 →
15.
____KHCO3 →
16.
____HCl + ____Ca(HCO3)2 →
17.
____HI + ____NaHCO3 →
18.
____Fe(NO3)3 + ____K4[Fe(CN)6] →
19.
____HNO3 + ____(CuOH)2CO3 →
20.
____Fe2(SO4)3 + ____KSCN →