13.03. Slāpeklis un fosfors. Vielu ķīmiskās formulas (1.)

11. klase

Uzraksti šādu vielu ķīmiskās formulas!

1.
Cēzija nitrāts
2.
Kadmija fosfāts
3.
Hroma(III) hidroksonitrāts
4.
Vara(II) ortofosfāta monohidrāts
5.
Sudraba metafosfāts
6.
Vara(II) nitrāta trihidrāts
7.
Kādmija ortofosfāts
8.
Salmiaks
9.
Amonija dihidrogēnfosfāts
10.
Dzelzs(II) nitrāts
11.
Vara(II) nitrāts
12.
Fosfora(V) oksīds
13.
Kālija ortofosfāts
14.
Kalcija nitrīds
15.
Alumīnija fosfīds
16.
Kālija fosfīds
17.
Magnija dihidrogēnfosfāts
18.
Magnija nitrīts
19.
Sudraba nitrāts
20.
Slāpekļpaskābe
21.
Bārija hidrogēnkarbonāts
22.
Magnija fosfīds
23.
Kalcija salpetris
24.
Mangāna(II) fosfāts
25.
Svina(II) ortofosfāts
26.
Kalcija dihidrogēnortofosfāts
27.
Nātrija nitrīts
28.
Kalcija nitrīts
29.
Sudraba ortofosfāts
30.
Magnija ortofosfāts