2.13.03. Slāpeklis un fosfors. Vielu ķīmiskās formulas (1.)

11. klase

Uzraksti šādu vielu ķīmiskās formulas!

1.
Dzelzs(III) rodanīds
2.
Kādmija ortofosfāts
3.
Kālija rodanīds
4.
Niķeļa(II) nitrāts
5.
Dzelzs(III) nitrāts
6.
Amonija karbonāts
7.
Bārija metafosfāts
8.
Alumīnija nitrāts
9.
Magnija fosfīds
10.
Sudraba metafosfāts
11.
Amonija fluorīds
12.
Amonija fosfāts
13.
Kadmija nitrāts
14.
Fosforpaskābe
15.
Kālija hidrogēnfosfāts
16.
Jautrības gāze
17.
Nātrija nitrāts
18.
Slāpekļpaskābe
19.
Kalcija nitrīts
20.
Fosforīts
21.
Vara(II) nitrāta trihidrāts
22.
Amonija sulfāts
23.
Magnija metafosfāts
24.
Magnija dihidrogēnfosfāts
25.
Čīles salpetris
26.
Ožamais spirts
27.
Kālija nitrīts
28.
Vara(II) ortofosfāts
29.
Cēzija nitrāts
30.
Elles akmens