12.06. Skābeklis un sērs. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus

1.
____H2SO4 + ____NaHCO3 →
2.
____SiC + ____O2 →
3.
____N2 + ____O2 →
4.
____Pb(NO3)2 + ____Na2S →
5.
____HI + ____FeS →
6.
____Cr2(SO4)3 + ____BaCl2 →
7.
____CuSO4 + ____K2SiO3 →
8.
____H2O2 + ____KMnO4 + ____H2SO4 →
9.
____NH3 + ____O2 →
10.
____Mn(NO3)2 + ____K2S →
11.
____H2SO4 + ____Ca(HCO3)2 →
12.
____MgSO4 + ____K2CO3 →
13.
____NaOH + ____MnSO4 →
14.
(Šķīduma elektrolīze) ____Na2S + ____H2O →
15.
____H2SO4 + ____MnO →
16.
____Al2(SO4)3 + ____BaBr2 →
17.
____Zn + ____CuSO4 →
18.
____H2SO3 + ____2NaOH →
19.
____FeSO4 + ____K3[Fe(CN)6] →
20.
____Cr2(SO4)3 + ____Ba(NO3)2 →
21.
____CO2 →
22.
____KOH + ____SO2 →
23.
____FeCl3 + ____KSCN →
24.
____Al2(SO4)3 + ____Na2S + ____H2O →
25.
____C3H8 + ____O2 →
26.
____H2SO4 + ____Na2CO3 →
27.
____Zn + ____O2 →
28.
____H2SO4 + ____NaNO3 →
29.
____BaCl2 + ____Na2SO4 →
30.
____H2SO4 + ____Na2SO4 →