2.12.06. Skābeklis un sērs. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus

1.
____H2O2 →
2.
____KOH + ____MgSO4 →
3.
____BaI2 + ____Na2SO4 →
4.
____KOH + ____SO2 →
5.
____Fe2(SO4)3 + ____K2S + ____H2O →
6.
____H2SO4 + ____Al →
7.
____Pb(NO3)2 + ____K2S →
8.
____P4 + ____O2 →
9.
____(CH3COO)2Pb + ____Na2S →
10.
____H2SO4 + ____Mg(OH)2 →
11.
____KOH + ____Fe2(SO4)3 →
12.
____BaCl2 + ____K2SO4 →
13.
____H2SO4 + ____Mg(OH)2 →
14.
____H2SO4 + ____BaCl2 →
15.
____H2SO3 + ____Ba(OH)2 →
16.
____NaOH + ____MnSO4 →
17.
____H2SO4 + ____MgCO3 →
18.
____H2S + ____NaOH →
19.
____LiOH + ____SO3 →
20.
____NaOH + ____CuSO4 →
21.
____Ca + ____O2 →
22.
____(NH4)2S + ____AgNO3 →
23.
____(NH4)2SO4 + ____Pb(NO3)2 →
24.
____Fe2(SO4)3 + ____NH4SCN →
25.
____O3 →
26.
____H2 + ____O2 →
27.
____FeCl3 + ____NaSCN →
28.
____Fe2(SO4)3 + ____NaSCN →
29.
____Li + ____S →
30.
____H2S + ____SO2 →