2.12.06. Skābeklis un sērs. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus

1.
____KClO →
2.
____CaC2 + ____O2 →
3.
(Šķīduma elektrolīze) ____AgNO3 + ____H2O →
4.
____FeCl3 + ____KSCN →
5.
____H2SO4 + ____Cu →
6.
____Fe + ____O2 →
7.
____LiOH + ____SO3 →
8.
(Šķīduma elektrolīze) ____K2S + ____H2O →
9.
____H2SO4 + ____K2SO4 →
10.
____H2SO4 + ____(CH3COO)2Pb →
11.
(Kausējuma elektrolīze) ____Al2O3 →
12.
____Al4C3 + ____O2 →
13.
____Cr2(SO4)3 + ____BaCl2 →
14.
(Šķīduma elektrolīze) ____Pb(NO3)2 + ____H2O →
15.
____HI + ____FeS →
16.
____MnSO4 + ____K2S →
17.
____FeCl3 + ____K2S + ____H2O →
18.
____H2SO3 + ____2NaOH →
19.
____BaI2 + ____K2SO4 →
20.
____Ag + ____S →
21.
____NO2 →
22.
____H2SO4 + ____Ca(OH)2 →
23.
____ZnSO4 + ____Na2S →
24.
____FeCl3 + ____NaSCN →
25.
____Ba(NO3)2 + ____K2SO4 →
26.
____Fe2(SO4)3 + ____K2S + ____H2O →
27.
____Pb(NO3)2 + ____K2S →
28.
____H2SO4 + ____CuO →
29.
____H2SO3 + ____Mg(OH)2 →
30.
____CrSO4 + ____BaCl2 →