2.11.02. VIIA grupas ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____NaCl + ____AgNO3 →
2.
____NH4Cl + ____KOH →
3.
(Šķīduma elektrolīze) ____KCl + ____H2O →
4.
____HCl + ____K2O →
5.
(Kausējuma elektrolīze) ____NaCl →
6.
____NaI + ____AgNO3 →
7.
____Cl2 + ____H2O →
8.
____FeCl3 + ____AgNO3 →
9.
____H2 + ____F2 →
10.
____AlBr3 + ____NaOH →
11.
____Al2(SO4)3 + ____BaI2 →
12.
____NH4Br + ____Pb(NO3)2 →
13.
____NH4Cl + ____Ca(OH)2 →
14.
____Li + ____F2 →
15.
____Al + ____F2 →
16.
____HCl + ____K3[Al(OH)6] →
17.
____CO + ____Cl2 →
18.
____NaI + ____Pb(NO3)2 →
19.
____FeCl2 + ____Na2S →
20.
____ZnCl2 + ____NaOH →
21.
____NH4Cl + ____NaOH →
22.
____HCl + ____CuO →
23.
____Ba + ____Cl2 →
24.
____KBr + ____Pb(NO3)2 →
25.
____ZnCl2 + ____AgNO3 →