11.02. VIIA grupas ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____FeCl3 + ____AgNO3 →
2.
____KOH + ____Br2 →
3.
____Mg + ____F2 →
4.
____AgI →
5.
____HCl + ____CrO →
6.
____HBr + ____Na2CO3 →
7.
____HBr + ____Al2O3 →
8.
____NaCl + ____AgF →
9.
____HCl + ____Ca(HCO3)2 →
10.
____K + ____F2 →
11.
____HI + ____KMnO4 →
12.
____HCl + ____Al(OH)3 →
13.
____H2 + ____Br2 →
14.
____CrBr3 + ____KOH →
15.
____HCl + ____Pb(OH)2 →
16.
____HCl + ____KOH →
17.
____BaBr2 + ____K2SO4 →
18.
____HI + ____NaHCO3 →
19.
____SO2 + ____Cl2 →
20.
(Šķīduma elektrolīze) ____CuCl2 →
21.
____HI + ____CaCO3 →
22.
____HBr + ____BaCO3 →
23.
____CrCl3 + ____KOH →
24.
____HCl + ____Na2CO3 →
25.
____HCl + ____Pb(NO3)2 →