2.11.02. VIIA grupas ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____NH4I + ____AgNO3 →
2.
____HCl + ____K3[Al(OH)6] →
3.
____CrCl3 + ____KOH →
4.
____MnCl2 + ____K2S →
5.
____HBr + ____CaCO3 →
6.
____MgI2 + ____Na2CO3 →
7.
____FeCl2 + ____K3[Fe(CN)6] →
8.
____KOH + ____MnCl2 →
9.
____FeCl2 + ____K3PO4 →
10.
____AlCl3 + ____KOH →
11.
____HCl + ____Ni(OH)2 →
12.
____Cl2 + ____NaI →
13.
____AlBr3 + ____AgNO3 →
14.
____Na3[Al(OH)6] + ____AlCl3 →
15.
____HBr + ____Cr2O3 →
16.
____FeCl3 + ____KI →
17.
____NH4Cl + ____NaOH →
18.
____CrCl3 + ____NaOH →
19.
____HBr + ____ZnCO3 →
20.
____BaI2 + ____Na3PO4 →
21.
____HCl + ____NaHCO3 →
22.
____Na + ____Br2 →
23.
____Al + ____Cl2 →
24.
____HCl + ____FeO →
25.
____HCl + ____Pb(OH)2 →