2.10.01. Metāliskie ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Cr(NO3)3 + ____KOH →
2.
____NaOH + ____(CH3COO)2Cu →
3.
____Ca + ____N2 →
4.
____CaC2 + ____O2 →
5.
____H2SO4 + ____Ag →
6.
____Li + ____P →
7.
____CuSO4 + ____Ba(NO3)2 →
8.
____CrSO4 + ____BaCl2 →
9.
____CO2 + ____H2O + ____CaCO3 →
10.
____Fe + ____CuBr2 →
11.
____Ca + ____S →
12.
____Li2O + ____SiO2 →
13.
____HBr + ____Cu(OH)2 →
14.
____NaOH + ____MgCl2 →
15.
____ZnO + ____KOH →
16.
____NaI + ____AgNO3 →
17.
____H2SO4 + ____Cr2O3 →
18.
____HNO3 + ____PbO →
19.
____Fe2(SO4)3 + ____K3PO4 →
20.
____K + ____H2O →
21.
____BaBr2 + ____K3PO4 →
22.
____H2SO4 + ____Al →
23.
____H2SO4 + ____Cr(OH)3 →
24.
____H2SO4 + ____Mg(OH)2 →
25.
____HNO3 + ____Pb(OH)2 →
26.
____HCl + ____ZnO →
27.
____Mg + ____Pb(NO3)2 →
28.
____CuSO4.5H2O →
29.
____CH3COOH + ____Cu(OH)2 →
30.
____BaO + ____SO2 →
31.
____CaO + ____SO2 →
32.
____Al(OH)3 →
33.
____H2SO4 + ____CrO →
34.
____FeO + ____O2 →
35.
____H2SO4 + ____Cu →