10.01. Metāliskie ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
(Šķīduma elektrolīze) ____KNO3 + ____H2O →
2.
____H3PO4 + ____Mg(OH)2 →
3.
____HCl + ____Fe2O3 →
4.
____CaO + ____SO3 →
5.
____HCl + ____KOH →
6.
____(NH4)2SO4 + ____Pb(NO3)2 →
7.
____Mg + ____Sn(NO3)2 →
8.
____Li + ____P →
9.
____Mg + ____(CH3COO)2Pb →
10.
____Ca(NO3)2 + ____Na2SiO3 →
11.
____CO2 + ____H2O + ____BaCO3 →
12.
____MnCl2 + ____Na2S →
13.
____CH3COOH + ____Li2O →
14.
____Mg(HCO3)2 + ____K3PO4 →
15.
____Mg + ____CH3COOAg →
16.
____FeCl3 + ____KSCN →
17.
____CH3COOH + ____Mg(OH)2 →
18.
____AgNO3 →
19.
(Šķīduma elektrolīze) ____Cu(NO3)2 + ____H2O →
20.
____CaCl2 + ____Na2CO3 →
21.
____NaOH + ____Fe2(SO4)3 →
22.
____KOH + ____CuCl2 →
23.
____FeO + ____O2 →
24.
____NaHCO3 →
25.
____HBr + ____Mn(OH)2 →
26.
____Na2O + ____SiO2 →
27.
____HCl + ____Fe(OH)2 →
28.
____Na2O + ____H2O →
29.
____Al + ____KOH + ____H2O →
30.
(Šķīduma elektrolīze) ____CuSO4 + ____H2O →
31.
____Ca(HCO3)2 + ____Na2CO3 →
32.
____Al + ____S →
33.
____KOH + ____(CH3COO)2Cu →
34.
____NaOH + ____Mn(NO3)2 →
35.
____CuSO4 + ____K2SiO3 →