2.10.01. Metāliskie ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Ba + ____S →
2.
____Mg + ____(CH3COO)2Pb →
3.
____NaOH + ____MgSO4 →
4.
____KOH + ____CuSO4 →
5.
____H2SO4 + ____Fe(OH)3 →
6.
____HCl + ____Fe2O3 →
7.
____Mg + ____O2 →
8.
____HCl + ____NaOH →
9.
____BaO + ____SO3 →
10.
____FeS2 + ____O2 →
11.
____HCl + ____Mn(OH)2 →
12.
(Šķīduma elektrolīze) ____NaNO3 + ____H2O →
13.
____Mg + ____AgNO3 →
14.
____Na + ____S →
15.
____Fe2(SO4)3 →
16.
____ZnO + ____KOH →
17.
____Hg + ____S →
18.
____H2SO4 + ____MgO →
19.
____K2O + ____SiO2 →
20.
____Li + ____P →
21.
____H2SO4 + ____CuO →
22.
____Zn + ____CH3COOAg →
23.
____CH3COOH + ____Li2O →
24.
____Al + ____I2 →
25.
____BaCl2 + ____K2SO4 →
26.
____Pb + ____S →
27.
(Šķīduma elektrolīze) ____Pb(NO3)2 + ____H2O →
28.
____Ca(NO3)2 + ____Na2CO3 →
29.
____Li2O + ____SO2 →
30.
____(ZnOH)2CO3 →
31.
____H3PO4 + ____MgO →
32.
____NaBr + ____AgNO3 →
33.
____Na + ____H2O →
34.
____FeCl3 + ____NaSCN →
35.
____Mn(NO3)2 + ____K2S →