2.09.02. Hroms, mangāns un dzelzs. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Fe + ____H2O →
2.
____FeCl2 + ____K2S →
3.
____HNO3 + ____Fe(OH)3 →
4.
____HCl + ____FeS →
5.
____CrCl3 + ____KOH →
6.
____FeSO4 + ____K3PO4 →
7.
____Cr2(SO4)3 + ____NaOH →
8.
____H2 + ____Fe3O4 →
9.
____KOH + ____CuSO4 →
10.
____Fe2O3 + ____KOH →
11.
____CuCl2 + ____Fe →
12.
____CrCl3 + ____NaOH →
13.
____HCl + ____Fe →
14.
____Ba(OH)2 + ____Fe2(SO4)3 →
15.
____Cr(OH)3 →
16.
____MnCl2 + ____Na2S →
17.
____NaOH + ____MnSO4 →
18.
____CrCl2 + ____AgNO3 →
19.
____HCl + ____CrO →
20.
____Fe2O3 + ____NaOH →