09.02. Hroms, mangāns un dzelzs. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____NaOH + ____FeCl3 →
2.
____FeCl3 + ____NH4SCN →
3.
____FeSO4 + ____Na3PO4 →
4.
____Cr2(SO4)3 + ____KOH →
5.
____MnO2 + ____Al →
6.
____HCl + ____Fe(OH)2 →
7.
____MnSO4 + ____BaCl2 →
8.
____Ba(OH)2 + ____Fe(NO3)3 →
9.
____KOH + ____Fe(NO3)3 →
10.
____KOH + ____MnCl2 →
11.
____FeCl3 + ____KSCN →
12.
____MnSO4 + ____K2S →
13.
____Fe(NO3)2 + ____K3PO4 →
14.
____FeCl3 + ____K3PO4 →
15.
____Fe2(SO4)3 + ____K3PO4 →
16.
____HCl + ____Mn(OH)2 →
17.
____H2SO4 + ____Cr2O3 →
18.
____Fe2O3 + ____NaOH →
19.
____NaOH + ____MnCl2 →
20.
____KOH + ____FeCl3 →