2.07.02. IB un IIB grupas ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____ZnCl2 + ____AgNO3 →
2.
____ZnSO4 + ____Ba(NO3)2 →
3.
____Mg + ____AgNO3 →
4.
____Zn + ____CH3COOAg →
5.
____Cu + ____HNO3 →
6.
____AlI3 + ____AgNO3 →
7.
____ZnSO4 + ____Na2S →
8.
____HCl + ____ZnO →
9.
____AgNO3 + ____Na2S →
10.
____(ZnOH)2CO3 →
11.
____Cu(NO3)2 →
12.
____AlCl3 + ____AgNO3 →
13.
____ZnO + ____KOH + ____H2O →
14.
____CuSO4 + ____Ba(NO3)2 →
15.
____ZnCl2 + ____KOH →
16.
____H2 + ____CuO →
17.
____Zn3P2 + ____O2 →
18.
____Al + ____CuSO4 →
19.
____HCl + ____Cu(OH)2 →
20.
____Fe + ____CuSO4 →