07.02. IB un IIB grupas ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____(CuOH)2CO3 →
2.
____HNO3 + ____Zn(OH)2 →
3.
____CuCl2 + ____Na2S →
4.
____ZnCl2 + ____NaOH →
5.
____H2SO4 + ____Zn →
6.
____CuSO4 + ____Ba(NO3)2 →
7.
____Zn + ____(CH3COO)2Pb →
8.
____Ag + ____S →
9.
____ZnO + ____NaOH →
10.
____Cu + ____HNO3 →
11.
____Zn + ____Pb(NO3)2 →
12.
____ZnSO4 + ____NaOH →
13.
____Zn + ____Cu(NO3)2 →
14.
____CuSO4 + ____Na2SiO3 →
15.
____ZnO + ____KOH →
16.
____FeCl2 + ____AgNO3 →
17.
____ZnCl2 + ____KOH →
18.
____NaOH + ____CuSO4 →
19.
____Ag + ____HNO3 →
20.
____NaOH + ____Zn(OH)2 →