2.07.02. IB un IIB grupas ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____KOH + ____Zn(OH)2 →
2.
____Zn + ____O2 →
3.
____HCl + ____Zn(OH)2 →
4.
____CuS + ____O2 →
5.
____CuSO4 + ____Na2SiO3 →
6.
____KOH + ____CuSO4 →
7.
____NaCl + ____Pb(NO3)2 →
8.
____ZnCl2 + ____NaOH →
9.
____NaOH + ____CuCl2 →
10.
____H2SO4 + ____ZnO →
11.
____CuSO4 + ____Na2S →
12.
____CuCl2 + ____Zn →
13.
____AgNO3 + ____Na2S →
14.
____Zn(NO3)2 + ____NaOH →
15.
____ZnO + ____KOH →
16.
____H2SO4 + ____Zn(OH)2 →
17.
____KCl + ____AgNO3 →
18.
____ZnCl2 + ____AgNO3 →
19.
____HCl + ____ZnCO3 →
20.
____CuCl2 + ____Mg →