2.07.01. IB un IIB grupas ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās formulas (1.)

11. klase

Uzraksti šādu vielu ķīmiskās formulas!

1.
Kadmija hidroksīds
2.
Dzīvsudraba(II) nitrāts
3.
Kadmija sulfāts
4.
Kadmija fosfāts
5.
Cinka bromīds
6.
Elles akmens
7.
Sudraba metafosfāts
8.
Cinka karbonāts
9.
Cinka hidroksīds
10.
Sudraba fluorīds
11.
Kādmija ortofosfāts
12.
Vara(II) acetāts
13.
Tetramīnvara sulfāts
14.
Tetramīnvara hlorīds
15.
Cinka fosfāts
16.
Kadmija nitrāts
17.
Cinka fluorīds
18.
Cinks
19.
Kadmija sulfīds
20.
Sudraba oksīds
21.
Rentgenijs
22.
Vara(II) ortofosfāts
23.
Cinka silikāts
24.
Cinka fosfīds
25.
Sfalerīts
26.
Dzīvsudraba(II) sulfīds
27.
Sudraba nitrāts
28.
Vara(II) oksīds
29.
Diamīnsudraba hlorīds
30.
Kālija tetrahidroksocinkāts