06.02. Alva un svins. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Sn + ____HNO3 →
2.
(Šķīduma elektrolīze) ____Pb(NO3)2 + ____H2O →
3.
____BaI2 + ____Pb(NO3)2 →
4.
____H2SO4 + ____Pb(NO3)2 →
5.
____H2 + ____PbO2 →
6.
____Al + ____Sn(NO3)2 →
7.
____KI + ____Pb(NO3)2 →
8.
____Pb(NO3)2 + ____NaOH →
9.
____NH4Br + ____Pb(NO3)2 →
10.
____Pb + ____S →
11.
____NH4Cl + ____Pb(NO3)2 →
12.
____H2SO4 + ____(CH3COO)2Pb →
13.
____(CH3COO)2Pb + ____KOH →
14.
____Pb(OH)2 →
15.
____(NH4)2SO4 + ____Pb(NO3)2 →
16.
____(CH3COO)2Pb + ____Na2S →
17.
____NaCl + ____Pb(NO3)2 →
18.
____Zn + ____(CH3COO)2Pb →
19.
____PbO + ____NaOH →
20.
____Pb(NO3)2 + ____Na2S →