2.06.02. Alva un svins. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Mg + ____(CH3COO)2Pb →
2.
____H2 + ____SnO →
3.
____Sn + ____HNO3 + ____H2O →
4.
____BaBr2 + ____Pb(NO3)2 →
5.
____H2 + ____PbO2 →
6.
____PbO2 + ____NaOH →
7.
____Sn(NO3)2 →
8.
____Mg + ____Sn(NO3)2 →
9.
____(CH3COO)2Pb + ____K2S →
10.
____HNO3 + ____Pb(OH)2 →
11.
____KCl + ____Pb(NO3)2 →
12.
____Sn(NO3)2 + ____Na2S →
13.
____Pb(NO3)2 + ____KOH →
14.
____Sn + ____S →
15.
____H2SO4 + ____Pb(NO3)2 →
16.
____(NH4)2SO4 + ____Pb(NO3)2 →
17.
____PbO2 + ____KOH →
18.
____NH4I + ____Pb(NO3)2 →
19.
____NaCl + ____Pb(NO3)2 →
20.
____H2 + ____PbO2 →