2.06.02. Alva un svins. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____NaOH + ____Pb(OH)2 →
2.
____(CH3COO)2Pb + ____K2S →
3.
____KBr + ____Pb(NO3)2 →
4.
____(CH3COO)2Pb + ____Ba(OH)2 →
5.
____PbO + ____NaOH →
6.
____NH4I + ____Pb(NO3)2 →
7.
____BaI2 + ____Pb(NO3)2 →
8.
____NaBr + ____Pb(NO3)2 →
9.
____NH4Cl + ____Pb(NO3)2 →
10.
____Mg + ____Sn(NO3)2 →
11.
____Zn + ____Sn(NO3)2 →
12.
____Sn(NO3)2 + ____K2S →
13.
____(NH4)2SO4 + ____Pb(NO3)2 →
14.
____Pb(OH)2 →
15.
____BaBr2 + ____Pb(NO3)2 →
16.
(Šķīduma elektrolīze) ____Pb(NO3)2 + ____H2O →
17.
____PbO + ____KOH →
18.
____Pb(NO3)2 + ____Na2S →
19.
____PbS + ____O2 →
20.
____PbO2 + ____NaOH →