9. klases treniņa uzdevumu saraksts

Uzdevums Klase Jautājumu skaits
01.01. Ķīmisko elementu simboli (1.) 9 15
01.01. Ķīmisko elementu simboli (2.) 9 20
01.01. Ķīmisko elementu simboli (3.) 9 25
01.02. Ķīmisko elementu simbolu izruna (1.) 9 15
01.03. Ķīmisko elementu nosaukumi (1.) 9 15
01.03. Ķīmisko elementu nosaukumi (2.) 9 20
01.03. Ķīmisko elementu nosaukumi (3.) 9 25
01.04. Ķīmisko elementu nosaukumu izcelsme (1.) 9 10
01.04. Ķīmisko elementu nosaukumu izcelsme (2.) 9 10
01.04. Ķīmisko elementu nosaukumu izcelsme (3.) 9 15
01.05. Atoma uzbūve (1.) 9 15
01.05. Atoma uzbūve (2.) 9 20
01.06. Ķīmisko elementu raksturīgas vērtības (1.) 9 15
01.06. Ķīmisko elementu raksturīgas vērtības (2.) 9 20
01.06. Oksidēšanas pakāpes noteikšana (1.) 9 20
01.07. Bināro savienojumu nosaukumu sastādīšana (1.) 9 15
01.08. Bināro savienojumu formulu sastādīšana (2.) 9 20
01.08. Bināro savienojumu formulu sastādīšana pēc nosaukuma (1.) 9 20
01.08. Bināro savienojumu formulu sastādīšana pēc nosaukuma (2.) 9 20
01.09. Ķīmisko elementu oksidēšanas pakāpes (1.) 9 15
01.10. Vielu iedalījums I (1.) 9 20
01.10. Vielu iedalījums I (2.) 9 25
01.11. Vielu iedalījums pēc šķīdības ūdenī (1.) 9 15
01.12. Skābju nosaukumi I (1.) 9 10
01.12. Skābju nosaukumi I (2.) 9 15
01.13. Sāļu nosaukumi I (1.) 9 15
01.13. Sāļu nosaukumi I (2.) 9 15
01.14. Vielu nosaukumi I (1.) 9 20
01.14. Vielu nosaukumi I (2.) 9 20
01.15. Skābju ķīmiskās formulas I (1.) 9 10
01.15. Skābju ķīmiskās formulas I (2.) 9 15
01.16. Sāļu ķīmiskās formulas I (1.) 9 15
01.16. Sāļu ķīmiskās formulas I (2.) 9 20
01.17. Vielu ķīmiskās formulas I (1.) 9 25
01.17. Vielu ķīmiskās formulas I (2.) 9 25
01.18. Koeficientu ievietošana reakcijas vienādojumā (1.) 9 15
01.18. Koeficientu ievietošana reakcijas vienādojumā (2.) 9 20
01.19. Ķīmisko reakciju veidi (1.) 9 15
01.20. Skābekļa ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.) 9 15
01.20. Skābekļa ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 9 20
01.21. Ūdeņraža ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.) 9 15
01.21. Ūdeņraža ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 9 20
01.22. Ūdens ķīmiskās īpašības (1.) 9 15
01.22. Ūdens ķīmiskās īpašības (2.) 9 15
02.01. Oksīdu ķīmiskās formulas (1.) 9 20
02.01. Oksīdu ķīmiskās formulas (2.) 9 25
02.02. Oksīdu iedalījums (1.) 9 25
02.02. Oksīdu iedalījums (2.) 9 30
02.03. Oksīdu iegūšana (1.) 9 15
02.03. Oksīdu iegūšana (2.) 9 25
02.04. Oksīdu ķīmiskās īpašības (1.) 9 15
02.04. Oksīdu ķīmiskās īpašības (2.) 9 15
02.05. Oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.) 9 20
02.05. Oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 9 25
02.06. Uzdevums par tematu OKSĪDI (1.) 9 35
02.06. Uzdevums par tematu OKSĪDI (2.) 9 40
03.01. Bāzu iegūšana (1.) 9 15
03.01. Bāzu iegūšana (2.) 9 15
03.02. Bāzu ķīmiskās īpašības (1.) 9 15
03.02. Bāzu ķīmiskās īpašības (2.) 9 15
03.03. Bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.) 9 20
03.03. Bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 9 35
03.04. Uzdevums par tematu BĀZES (1.) 9 35
03.04. Uzdevums par tematu BĀZES (2.) 9 40
04.01. Skābju nosaukumi II (1.) 9 15
04.01. Skābju nosaukumi II (2.) 9 15
04.02. Skābju ķīmiskās formulas II (1.) 9 15
04.02. Skābju ķīmiskās formulas II (2.) 9 15
04.03. Skābju iegūšana (2.) 9 15
04.04. Skābju ķīmiskas īpašības (2.) 9 20
04.05. Skābju ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.) 9 25
04.05. Skābju ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 9 30
04.06. Uzdevums par tematu SKĀBES (1.) 9 35
04.06. Uzdevums par tematu SKĀBES (2.) 9 40
05.01. Amfotēro hidroksīdu iegūšana un ķīmiskās īpašības (2.) 9 15
06.01. Sāļu nosaukumi I (1.) 9 15
06.01. Sāļu nosaukumi II (2.) 9 15
06.02. Sāļu ķīmiskās formulas II (1.) 9 20
06.03. Sāļu iedalījums (1.) 9 15
06.03. Sāļu iedalījums (2.) 9 20
06.04. Sāļu iegūšana (1.) 9 20
06.04. Sāļu iegūšana (2.) 9 25
06.04. Sāļu iegūšana (3.) 9 25
06.04. Sāļu veidošanos bāzēm reaģējot ar skābēm (2.) 9 15
06.05. Sāļu ķīmiskās īpašības (2.) 9 35
06.06. Sāļu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.) 9 25
06.06. Sāļu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 9 30
06.08. Uzdevums par tematu SĀĻI (1.) 9 35
06.08. Uzdevums par tematu SĀĻI (2.) 9 40
08.01. Vielu iedalījums II (1.) 9 35
08.01. Vielu iedalījums II (2.) 9 40
08.02. Vielu nosaukumi II (2.) 9 30
08.03. Vielu ķīmiskās formulas II (1.) 9 35
08.03. Vielu ķīmiskās formulas II (2.) 9 35
08.03. Vielu ķīmiskās formulas II (3.) 9 35
08.04. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.) 9 35
08.04. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 9 35
09.01. Metālu ķīmiskās īpašības (1.) 9 15
09.01. Metālu ķīmiskās īpašības (2.) 9 20
09.02. Metālu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.) 9 15
09.02. Metālu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 9 20
10.01. Uzdevums ĶĪMISKIE ELEMENTI. VIELAS UN TO PĀRVĒRTĪBAS (1.) 9 40
11.01. Laboratorijas darbu tehnika (2.) 9 15
13.01. Fizikālie lielumi (1.) 9 15
13.02. Vielas molmasas aprēķināšana (1.) 9 12
13.02. Vielas molmasas aprēķināšana (2.) 9 12
13.02. Vielas molmasas aprēķināšana (3.) 9 12