8. klases treniņa uzdevumu saraksts

Uzdevums Klase Jautājumu skaits
01.01. Ķīmisko elementu simboli (1.) 8 15
01.01. Ķīmisko elementu simboli (2.) 8 20
01.01. Ķīmisko elementu simboli (3.) 8 25
01.02. Ķīmisko elementu simbolu izruna (1.) 8 15
01.02. Ķīmisko elementu simbolu izruna (2.) 8 15
01.03. Ķīmisko elementu nosaukumi (1.) 8 15
01.03. Ķīmisko elementu nosaukumi (2.) 8 20
01.03. Ķīmisko elementu nosaukumi (3.) 8 20
01.04. Ķīmisko elementu nosaukumu izcelsme (1.) 8 10
01.04. Ķīmisko elementu nosaukumu izcelsme (2.) 8 10
01.04. Ķīmisko elementu nosaukumu izcelsme (3.) 8 15
02.01. Atoma uzbūve (2.) 8 15
02.02. Ķīmisko elementu raksturīgas vērtības (1.) 8 20
02.02. Ķīmisko elementu raksturīgas vērtības (2.) 8 28
02.03. Ķīmisko elementu oksidēšanas pakāpes (1.) 8 15
02.03. Ķīmisko elementu oksidēšanas pakāpes (2.) 8 15
03.01. Bināro savienojumu formulu sastādīšana (1.) 8 15
03.01. Bināro savienojumu formulu sastādīšana (2.) 8 15
03.01. Bināro savienojumu formulu sastādīšana (3.) 8 20
03.02. Bināro savienojumu nosaukumu sastādīšana (1.) 8 15
03.03. Bināro savienojumu formulu sastādīšana pēc nosaukuma (1.) 8 15
03.03. Bināro savienojumu formulu sastādīšana pēc nosaukuma (2.) 8 15
04.01. Vielu iedalījums I (1.) 8 15
04.02. Skābju nosaukumi (1.) 8 10
04.02. Skābju nosaukumi (2.) 8 15
04.03. Skābju ķīmiskās formulas (1.) 8 15
04.03. Skābju ķīmiskās formulas (2.) 8 15
04.04. Sāļu nosaukumi (1.) 8 15
04.04. Sāļu nosaukumi (2.) 8 15
04.05. Sāļu ķīmiskās formulas (1.) 8 15
04.05. Sāļu ķīmiskās formulas (2.) 8 15
04.06. Vielu nosaukumi I (1.) 8 15
04.06. Vielu nosaukumi I (2.) 8 20
04.07. Vielu ķīmiskās formulas I (1.) 8 20
04.07. Vielu ķīmiskās formulas I (2.) 8 30
05.01. Koeficienti ķīmisko reakciju vienādojumos (1.) 8 15
05.01. Koeficienti ķīmisko reakciju vienādojumos (2.) 8 15
05.02. Ķīmisko reakciju veidi (2.) 8 15
05.03. Bināro savienojumu iegūšana no vienkāršām vielām (1.) 8 15
05.03. Bināro savienojumu iegūšana no vienkāršām vielām (2.) 8 15
05.04. Sāļu veidošanos bāzēm reaģējot ar skābēm (1.) 8 15
06.01. Skābekļa ķīmiskās īpašības (1.) 8 15
06.01. Skābekļa ķīmiskās īpašības (2.) 8 10
06.01. Skābekļa ķīmiskās īpašības (3.) 8 15
06.02. Skābekļa ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 8 20
06.03. Skābeklis. Vielu ķīmiskās formulas (2.) 8 25
07.01. Ūdeņraža ķīmiskās īpašības (2.) 8 15
07.02. Ūdeņraža veidošanās metāliem reaģējot ar skābēm (2.) 8 15
07.03. Ūdeņraža iegūšanas paņēmieni (2.) 8 15
07.04. Ūdeņraža ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 8 25
07.05. Ūdeņradis. Vielu ķīmiskās formulas (1.) 8 15
08.01. Skābekļa un ūdeņraža ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 8 30
08.02. Skābeklis. Ūdeņradis. Vielu ķīmiskās formulas (2.) 8 35
09.01. Ūdens ķīmiskās īpašības (1.) 8 10
09.01. Ūdens ķīmiskās īpašības (2.) 8 15
10.01. Vielu šķīdība (1.) 8 15
11.01. Vielu iedalījums II (1.) 8 15
11.02. Vielu nosaukumi II (1.) 8 15
11.02. Vielu nosaukumi II (2.) 8 20
11.03. Vielu ķīmiskās formulas II (1.) 8 15
11.03. Vielu ķīmiskās formulas II (2.) 8 20
11.04. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.) 8 20
11.04. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 8 25