12. klases treniņa uzdevumu saraksts

Uzdevums Klase Jautājumu skaits
1.01.02. Ķīmisko elementu nosaukumu izcelsme (1.) 12 15
1.01.02. Ķīmisko elementu nosaukumu izcelsme (3.) 12 20
1.01.03. Skābju ķīmiskās formulas (1.) 12 15
1.01.03. Skābju ķīmiskās formulas (2.) 12 20
1.01.03. Skābju ķīmiskās formulas (3.) 12 25
1.01.03. Skābju ķīmiskās formulas (4.) 12 25
1.01.04. Skābju nosaukumi (1.) 12 15
1.01.04. Skābju nosaukumi (2.) 12 20
1.01.04. Skābju nosaukumi (3.) 12 25
1.01.04. Skābju nosaukumi (4.) 12 25
1.01.05. Sāļu ķīmiskās formulas I (1.) 12 20
1.01.05. Sāļu ķīmiskās formulas I (2.) 12 25
1.01.05. Sāļu ķīmiskās formulas I (3.) 12 30
1.01.05. Sāļu ķīmiskās formulas I (4.) 12 30
1.01.06. Sāļu nosaukumi (1.) 12 20
1.01.06. Sāļu nosaukumi (2.) 12 25
1.01.06. Sāļu nosaukumi (3.) 12 30
1.01.06. Sāļu nosaukumi (4.) 12 30
1.01.07. Vielu ķīmiskās formulas (1.) 12 25
1.01.07. Vielu ķīmiskās formulas (2.) 12 30
1.01.07. Vielu ķīmiskās formulas (3.) 12 35
1.01.08. Vielu nosaukumi I (1.) 12 20
1.01.09. Vielu iedalījums (2.) 12 35
1.01.10. Atoma uzbūve (2.) 12 20
1.01.11. Ķīmisko saišu veidi (1.) 12 30
1.01.11. Ķīmisko saišu veidi (2.) 12 35
1.01.12. Ķīmiskā elementa oksidēšanas pakāpe (OP) (2.) 12 35
1.01.14. Kristālrežģu veidi (2.) 12 30
1.01.15. Elektrolītu disociētspēja (2.) 12 35
1.01.16. Sāļu hidrolīze (2.) 12 25
1.01.17. Koeficienti ķīmisko reakciju vienādojumos (1.) 12 15
1.01.17. Koeficienti ķīmisko reakciju vienādojumos (2.) 12 20
1.03.01. Oksīdu iedalījums (2.) 12 35
1.03.02. Oksīdu iegūšana (1.) 12 25
1.03.02. Oksīdu iegūšana (2.) 12 25
1.03.03. Oksīdu ķīmiskās īpašības (1.) 12 15
1.03.03. Oksīdu ķīmiskās īpašības (2.) 12 25
1.03.04. Oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.) 12 35
1.03.04. Oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 12 40
1.03.05. Uzdevums par tematu OKSĪDI (1.) 12 30
1.03.05. Uzdevums par tematu OKSĪDI (2.) 12 35
1.04.01. Skābju iegūšana (1.) 12 20
1.04.02. Skābju ķīmiskās īpašības (1.) 12 15
1.04.02. Skābju ķīmiskās īpašības (2.) 12 20
1.04.02. Skābju ķīmiskās īpašības (3.) 12 25
1.04.03. Skābju ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.) 12 25
1.04.03. Skābju ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 12 35
1.04.04. Uzdevums par tematu SKĀBES (1.) 12 30
1.04.04. Uzdevums par tematu SKĀBES (2.) 12 35
1.05.01. Bāzu iegūšana (2.) 12 25
1.05.02. Bāzu ķīmiskās īpašības (1.) 12 15
1.05.02. Bāzu ķīmiskās īpašības (2.) 12 15
1.05.03. Bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.) 12 35
1.05.03. Bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 12 35
1.06.01. Amfotēro hidroksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.) 12 20
1.06.01. Amfotēro hidroksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 12 25
1.06.02. Uzdevums BĀZES UN AMFOTĒRIE HIDROKSĪDI I (1.) 12 30
1.06.02. Uzdevums BĀZES UN AMFOTĒRIE HIDROKSĪDI I (2.) 12 35
1.07.01. Sāļu iedalījums (1.) 12 25
1.07.02. Normālo sāļu iegūšana (1.) 12 20
1.07.04. Sāļu ķīmiskās īpašības (1.) 12 20
1.07.05. Sāļu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.) 12 25
1.07.06. Uzdevums par tematu SĀĻI (1.) 12 35
1.07.06. Uzdevums par tematu SĀĻI (2.) 12 40
2.01.01. IA-IIIA grupas metāliskie elementi: vielu ķīmiskās formulas (1.) 12 30
2.01.01. IA-IIIA grupas metāliskie elementi: vielu ķīmiskās formulas (2.) 12 35
2.01.02. IA-IIIA grupas metāliskie elementi: vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.) 12 25
2.01.02. IA-IIIA grupas metāliskie elementi: vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 12 30
2.02.01. IVA un VA grupas metāliskie elementi: vielu ķīmiskās formulas (1.) 12 25
2.02.01. IVA un VA grupas metāliskie elementi: vielu ķīmiskās formulas (2.) 12 30
2.03.01. IA-VA grupas metāliskie elementi: vielu nosaukumi (2.) 12 30
2.04.01. IB un IIB grupas elementi: vielu ķīmiskās formulas (2.) 12 30
2.05.01. IVB-VIIIB grupas elementi: vielu ķīmiskās formulas (2.) 12 30
2.06.01. Metāliskie ķīmiskie elementi: vielu ķīmiskās formulas (1.) 12 30
2.06.01. Metāliskie ķīmiskie elementi: vielu ķīmiskās formulas (2.) 12 35
20.01. Vielu tehniskie un sadzīviskie nosaukumi 12 30
3.01.01. Alkānu nomenklatūra (1.) 12 15
3.01.01. Alkānu nomenklatūra (2.) 12 20
3.01.02. Alifātisko ogļūdeņražu nomenklatūra (1.) 12 25
3.01.02. Alifātisko ogļūdeņražu nomenklatūra (2.) 12 30
3.01.03. Ogļūdeņražu nomenklatūra (1.) 12 20
3.01.03. Ogļūdeņražu nomenklatūra (2.) 12 30
3.01.03. Ogļūdeņražu nomenklatūra (3.) 12 25
3.02.01. Halogēnus saturošo savienojumu nomenklatūra I (1.) 12 20
3.02.01. Halogēnus saturošo savienojumu nomenklatūra I (2.) 12 25
3.02.02. Halogēnus saturošo savienojumu nomenklatūra II (1.) 12 15
3.02.02. Halogēnus saturošo savienojumu nomenklatūra II (2.) 12 20
3.03.01. Skābekli saturošo savienojumu nomenklatūra I (1.) 12 25
3.03.01. Skābekli saturošo savienojumu nomenklatūra I (2.) 12 35
3.03.02. Organisko savienojumu nomenklatūra I (1.) 12 25
3.03.02. Organisko savienojumu nomenklatūra I (2.) 12 30
3.03.03. Skābekli saturošo savienojumu nomenklatūra II (1.) 12 20
3.03.03. Skābekli saturošo savienojumu nomenklatūra II (2.) 12 30
3.03.04. Organisko savienojumu nomenklatūra II (1.) 12 20
3.03.04. Organisko savienojumu nomenklatūra II (2.) 12 30
3.03.05. Skābekli saturošo savienojumu nomenklatūra III (1.) 12 30
3.03.05. Skābekli saturošo savienojumu nomenklatūra III (2.) 12 35
3.03.05. Skābekli saturošo savienojumu nomenklatūra III (3.) 12 35
3.03.06. Organisko savienojumu nomenklatūra III (1.) no 12 25
3.03.06. Organisko savienojumu nomenklatūra III (2.) 12 30
3.04.01. Slāpekli saturošo savienojumu nomenklatūra (1.) 12 20
3.05.01. Organisko savienojumu nomenklatūra IV (1.) 12 30
3.05.01. Organisko savienojumu nomenklatūra IV (2.) 12 30
3.05.01. Organisko savienojumu nomenklatūra IV (3.) 12 35
3.05.01. Organisko savienojumu nomenklatūra IV (4.) 12 40
3.06.01. Uzdevums par tematu ALIFĀTISKIE (VIRKNES) OGĻŪDEŅRAŽI (1.) 12 25
3.06.01. Uzdevums par tematu ALIFĀTISKIE (VIRKNES) OGĻŪDEŅRAŽI (2.) 12 30
3.06.02. Uzdevums par tematu CIKLISKIE OGĻŪDEŅRAŽI (1.) 12 25
3.06.02. Uzdevums par tematu CIKLISKIE OGĻŪDEŅRAŽI (2.) 12 35
3.06.03. Uzdevums par tematu OGĻŪDEŅRAŽI (2.) 12 35
3.07.01. Uzdevums par tematu SPIRTI, FENOLI, ALDEHĪDI (1.) 12 30
3.07.01. Uzdevums par tematu SPIRTI, FENOLI, ALDEHĪDI (2.) 12 35
3.07.02. Uzdevums par tematu KARBONSKĀBES (1.) 12 35
3.07.02. Uzdevums par tematu KARBONSKĀBES (2.) 12 35
3.07.03. Uzdevums par tematu SPIRTI, FENOLI, ALDEHĪDI, KARBONSKĀBES (1.) 12 35
3.07.03. Uzdevums par tematu SPIRTI, FENOLI, ALDEHĪDI, KARBONSKĀBES (2.) 12 35
3.08.03. Ziepes (1.) 12 15
3.09.01. Uzdevums par tematu ORGANISKIE SAVIENOJUMI (ieskaitot karbonskābes) (01.) 12 35