11. klases treniņa uzdevumu saraksts

Uzdevums Klase Jautājumu skaits
1.01.02. Ķīmisko elementu nosaukumu izcelsme (1.) 11 15
1.01.02. Ķīmisko elementu nosaukumu izcelsme (3.) 11 20
1.01.03. Skābju ķīmiskās formulas (1.) 11 15
1.01.03. Skābju ķīmiskās formulas (2.) 11 15
1.01.03. Skābju ķīmiskās formulas (3.) 11 20
1.01.03. Skābju ķīmiskās formulas (4.) 11 25
1.01.04. Skābju nosaukumi (1.) 11 15
1.01.04. Skābju nosaukumi (2.) 11 15
1.01.04. Skābju nosaukumi (3.) 11 20
1.01.04. Skābju nosaukumi (4.) 11 25
1.01.05. Sāļu ķīmiskās formulas (1.) 11 20
1.01.05. Sāļu ķīmiskās formulas (2.) 11 25
1.01.05. Sāļu ķīmiskās formulas (3.) 11 30
1.01.05. Sāļu ķīmiskās formulas (4.) 11 35
1.01.06. Sāļu nosaukumi (1.) 11 15
1.01.06. Sāļu nosaukumi (2.) 11 25
1.01.07. Vielu ķīmiskās formulas (1.) 11 25
1.01.07. Vielu ķīmiskās formulas (2.) 11 35
1.01.10. Vielu iedalījums I (2.) 11 35
1.01.11. Atoma uzbūve (1.) 11 20
1.01.12. Ķīmisko saišu veidi (1.) 11 20
1.01.12. Ķīmisko saišu veidi (2.) 11 25
1.01.13. Ķīmiskā elementa oksidēšanas pakāpe (OP) (2.) 11 35
1.01.14. Kristālrežģu veidi (1.) 11 20
1.01.15. Elektrolītu disociētspēja (2.) 11 35
1.01.16. Koeficienti ķīmisko reakciju vienādojumos (2.) 11 20
1.02.01. Oksīdu iedalījums (2.) 11 20
1.02.02. Oksīdu ķīmiskās īpašības (2.) 11 20
1.02.03. Oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.) 11 20
1.02.03. Oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 11 25
1.02.04. Skābju ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.) 11 25
1.02.04. Skābju ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 11 30
1.02.05. Bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 11 25
1.02.06. Amfotēro hidroksīdu īpašības un iegūšana (1.) 11 15
1.02.06. Amfotēro hidroksīdu īpašības un iegūšana (2.) 11 20
1.02.07. Sāļu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 11 25
1.02.08. Skābo un bāzisko sālu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 11 25
18.01. Uzdevums par tematu OKSĪDI (1.) 11 35
18.01. Uzdevums par tematu OKSĪDI (2.) 11 40
18.02. Uzdevums par tematu SKĀBES (2.) 11 40
18.03. Uzdevums BĀZES UN AMFOTĒRIE HIDROKSĪDI (2.) 11 40
18.04. Uzdevums par tematu SĀĻI (1.) 11 35
18.04. Uzdevums par tematu SĀĻI (2.) 11 40
19.01. Uzdevums ĶĪMISKIE ELEMENTI. VIELAS UN TO PĀRVĒRTĪBAS (2.) 11 40
2.04.01. IA un IIA grupas ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās formulas (1.) 11 25
2.04.01. IA un IIA grupas ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās formulas (2.) 11 30
2.04.02. IA un IIA grupas ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.) 11 20
2.04.02. IA un IIA grupas ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 11 25
2.04.03. Ūdens cietība (1.) 11 15
2.05.01. Alumīnijs. Vielu ķīmiskās formulas (1.) 11 30
2.05.02. Alumīnijs. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.) 11 20
2.05.02. Alumīnijs. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 11 25
2.06.01. Alva un svins. Vielu ķīmiskās formulas (2.) 11 30
2.06.02. Alva un svins. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 11 20
2.07.01. IB un IIB grupas ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās formulas (1.) 11 30
2.07.02. IB un IIB grupas ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.) 11 20
2.07.02. IB un IIB grupas ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 11 25
2.08.01. Dzelzs. Vielu ķīmiskās formulas (2.) 11 25
2.08.01. Dzelzs. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 11 20
2.09.01. Hroms, mangāns un dzelzs. Vielu ķīmiskās formulas (1.) 11 30
2.09.01. Hroms, mangāns un dzelzs. Vielu ķīmiskās formulas (2.) 11 30
2.09.02. Hroms, mangāns un dzelzs. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.) 11 20
2.09.02. Hroms, mangāns un dzelzs. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 11 25
2.10.01. Metāliskie ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās formulas (1.) 11 30
2.10.01. Metāliskie ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās formulas (2.) 11 35
2.10.01. Metāliskie ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 11 35
2.11.01. VIIA grupas ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās formulas (1.) 11 30
2.11.01. VIIA grupas ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās formulas (2.) 11 40
2.11.02. VIIA grupas ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 11 25
2.11.03. Hlors. Vielu ķīmiskās formulas (2.) 11 30
2.11.04. Hlors. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 11 20
2.11.05. Uzdevums par tematu HLORS (2.) 11 35
2.11.06. Uzdevums par tematu HALOGĒNI (2.) 11 40
2.12.01. Skābeklis. Vielu ķīmiskās formulas (2.) 11 35
2.12.02. Skābekļa ķīmiskās īpašības (2.) 11 20
2.12.03. Skābekļa iegūšana (2.) 11 10
2.12.04. Skābekļa ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 11 35
2.12.05. Skābeklis un sērs. Vielu ķīmiskās formulas (1.) 11 30
2.12.05. Skābeklis un sērs. Vielu ķīmiskās formulas (2.) 11 35
2.12.06. Skābeklis un sērs. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.) 11 30
2.12.06. Skābeklis un sērs. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 11 30
2.12.07. Uzdevums par tematu SKĀBEKLIS (2.) 11 35
2.12.08. Uzdevums par tematu SĒRS (2.) 11 30
2.12.09. Uzdevums par tematu VIA GRUPAS ELEMENTI (1.) 11 35
2.12.09. Uzdevums par tematu VIA GRUPAS ELEMENTI (2.) 11 35
2.13.01. Slāpeklis. Vielu ķīmiskās formulas (2.) 11 35
2.13.02. Slāpeklis. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 11 30
2.13.03. Slāpeklis un fosfors. Vielu ķīmiskās formulas (1.) 11 30
2.13.04. Slāpeklis un fosfors. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 11 25
2.13.05. Uzdevums par tematu SLĀPEKLIS (1.) 11 40
2.13.05. Uzdevums par tematu SLĀPEKLIS (2.) 11 40
2.13.06. Uzdevums par tematu FOSFORS (2.) 11 35
2.13.07. Uzdevums par tematu VA GRUPAS ELEMENTI (1.) 11 35
2.13.07. Uzdevums par tematu VA GRUPAS ELEMENTI (2.) 11 40
2.14.01. Ogleklis un silīcijs. Vielu ķīmiskās formulas (1.) 11 30
2.14.01. Ogleklis. Vielu ķīmiskās formulas (1.) 11 25
2.14.01. Ogleklis. Vielu ķīmiskās formulas (2.) 11 30
2.14.02. Ogleklis un silīcijs. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.) 11 20
2.14.02. Ogleklis. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 11 35
2.15.01. Ūdeņradis. Ūdens. Vielu ķīmiskās formulas (1.) 11 30
2.16.01. Nemetāliskie ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās formulas (1.) 11 30
2.16.02. Nemetāliskie ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās īpašības (2.) 11 35
3.01.01. Alkānu nomenklatūra (1.) 11 25
3.01.01. Alkānu nomenklatūra (2.) 11 25
3.01.01. Alkānu nomenklatūra (3.) 11 25
3.01.02. Alkēnu, alkīnu un alkadiēnu nomenklatūra (1.) 11 25
3.01.02. Alkēnu, alkīnu un alkadiēnu nomenklatūra (2.) 11 25
3.01.02. Alkēnu, alkīnu un alkadiēnu nomenklatūra (3.) 11 25
3.01.03. Alifātisko ogļūdeņražu nomenklatūra (1.) 11 25
3.01.03. Alifātisko ogļūdeņražu nomenklatūra (2.) 11 30
3.01.03. Alifātisko ogļūdeņražu nomenklatūra (3.) 11 35