10. klases treniņa uzdevumu saraksts

Uzdevums Klase Jautājumu skaits
01.02. Ķīmisko elementu nosaukumu izcelsme (1.) 10 10
01.02. Ķīmisko elementu nosaukumu izcelsme (3.) 10 15
01.03. Bināro savienojumu formulas (1.) 10 15
01.03. Bināro savienojumu formulas (2.) 10 15
01.04. Bināro savienojumu nosaukumi (1.) 10 15
01.04. Bināro savienojumu nosaukumi (2.) 10 20
01.05. Skābju ķīmiskās formulas (1.) 10 10
01.05. Skābju ķīmiskās formulas (2.) 10 15
01.06. Skābju nosaukumi (1.) 10 10
01.06. Skābju nosaukumi (2.) 10 15
01.07. Sāļu ķīmiskās formulas I (1.) 10 25
01.07. Sāļu ķīmiskās formulas I (2.) 10 25
01.08. Sāļi ķīmiskās formulas II (1.) 10 15
01.08. Sāļu ķīmiskās formulas II. (2.) 10 20
01.09. Sāļu nosaukumi I (1.) 10 15
01.09. Sāļu nosaukumi I. (2.) 10 20
01.10. Sāļu nosaukumi II (1.) 10 20
01.10. Sāļu nosaukumi II (2.) 10 25
01.11. Vielu ķīmiskās formulas I (1.) 10 35
01.11. Vielu ķīmiskās formulas I (2.) 10 35
01.12. Vielu ķīmiskās formulas II (1.) 10 20
01.12. Vielu ķīmiskās formulas II (2.) 10 25
01.13. Vielu nosaukumi I (1.) 10 15
01.13. Vielu nosaukumi I (2.) 10 20
01.15. Vielu iedalījums I (1.) 10 35
01.15. Vielu iedalījums I (2.) 10 40
02.01. Atoma uzbūve (1.) 10 15
02.01. Atoma uzbūve (2.) 10 20
02.02. Ķīmisko saišu veidi (1.) 10 15
02.02. Ķīmisko saišu veidi (2.) 10 20
02.03. Oksidēšanas pakāpe (OP) (1.) 10 30
02.03. Oksidēšanas pakāpe (OP) (2.) 10 30
02.04. Kristālrežģu veidi (1.) 10 20
03.01. Koeficienti ķīmisko reakciju vienādojumos (1.) 10 15
03.01. Koeficienti ķīmisko reakciju vienādojumos (2.) 10 20
03.02. Ķīmisko reakciju veidi (1.) 10 25
03.02. Ķīmisko reakciju veidi (2.) 10 30
04.03. Elektrolītu disociētspēja (1.) 10 35
04.03. Elektrolītu disociētspēja (2.) 10 40
04.04. Sāļu hidrolīze (1.) 10 25
04.04. Sāļu hidrolīze (2.) 10 30
05.01. Metālu reakcijas ar nemetāliem (1.) 10 15
05.01. Metālu reakcijas ar nemetāliem (2.) 10 20
05.01. Metālu reakcijas ar nemetāliem (3.) 10 25
05.02. Metālu reakcijas ar saliktām vielām (1.) 10 15
05.02. Metālu reakcijas ar saliktām vielām (2.) 10 20
05.02. Metālu reakcijas ar saliktām vielām (3.) 10 25
05.03. Metālu vispārīgās ķīmiskās īpašības (1.) 10 15
05.03. Metālu vispārīgās ķīmiskās īpašības (2.) 10 20
05.03. Metālu vispārīgās ķīmiskās īpašības (3.) 10 25
07.04. Oksīdu iedalījums (1.) 10 20
07.04. Oksīdu iedalījums (2.) 10 20
07.05. Oksīdu ķīmiskās īpašības (1.) 10 15
07.05. Oksīdu ķīmiskās īpašības (2.) 10 20
07.06. Uzdevums par tematu OKSĪDI (1.) 10 35
07.06. Uzdevums par tematu OKSĪDI (2.) 10 35
08.01. Skābju ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.) 10 30
08.01. Skābju ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 10 35
08.02. Skābju oksidējošās un reducējošās īpašības (2.) 10 10
08.03. Uzdevums par tematu SKĀBES (1.) 10 35
08.03. Uzdevums par tematu SKĀBES (2.) 10 40
09.01. Bāzu ķīmiskās īpašības (1.) 10 15
09.01.Bāzu ķīmiskās īpašības (2.) 10 15
09.04. Bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 10 25
10.01. Amfotēro hidroksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.) 10 25
10.01. Uzdevums BĀZES UN AMFOTĒRIE HIDROKSĪDI (1.) 10 35
10.01. Uzdevums BĀZES UN AMFOTĒRIE HIDROKSĪDI (2.) 10 40
11.03. Sāļu vispārīgās ķīmiskās īpašības (2.) 10 30
11.07. Sāļu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.) 10 25
11.08. Uzdevums par tematu SĀĻI (1.) 10 35
11.08. Uzdevums par tematu SĀĻI (2.) 10 40